Zebranie wiejskie – ustalenia

28 marca 2022 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ Marcina Kolasy, sołtysa wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie (podpisanych na liście) 41 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek, a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła obecnym porządek zebrania, na który złożyły się:

 1. wykonanie budżetu za 2021 r.;
 2. podział środków funduszu sołeckiego na 2022 r.;
 3. dyskusja i wolne wnioski;
 4. sprawy bieżące.

1. I tak w 2021 r. do dyspozycji sołectwa Dursztyn postawiono łącznie: 232.180,00 zł. Wydatki w kilku wymienionych przez referującą działach (“drogi”, “gospodarka mieszkaniowa”, “promocja”, “gospodarka komunalna” i “oświata”) wyniosły 174.164,29 zł. Do przeniesienia na rok 2022 zostało 58.015,71 zł.

Po przedstawieniu szczegółowych danych co do wydatków (do wglądu u pani sołtys) przystąpiono do głosowania. Nie było głosów przeciw, sprawozdanie z budżetu za 2021 r. zostało więc przegłosowane jednomyślnie i przyjęte.

2. Przy okazji wykonania budżetu p. sołtys przedstawiła również zebranym realizację zadań za miniony 2021 r. Z czego najważniejszymi inwestycjami były:

 • wykonanie chodnika na ul. Długiej (od pp. Sowów do sklepu) – łączny koszt inwestycji – 281.555,04 zł – finansowanie 50/50 z Powiatowym Zarządem Dróg. Koszt dla sołectwa – 70.386,26 zł.
 • wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej. Koszt dla sołectwa – 35.439,18 zł – finansowanie 50/50 z Urzędem Gminy.
 • dofinansowanie do wymiany magistrali wodociągowej – 20.000 zł,
 • wykonanie dodatkowego oświetlenia na ul. Słonecznej – koszt dla sołectwa – 8.917,50 zł – finansowanie 50/50 z Urzędem Gminy

3. Sołtys wsi z ramienia Urzędu Gminy Nowy Targ zreferowała także zebranym sprawozdanie odnośnie budżetu Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Dursztynie za 2021 r. Wynikało z niego, że w minionym roku w szkole w Dursztynie uczyło się 64 dzieci, z czego w oddziale „0” – 7 dzieci. Subwencja ze Skarbu Państwa wyniosła 717.419,35 zł, dofinansowanie z Urzędu Gminy – 293.747,80 zł. Koszt utrzymania w przeliczeniu na 1 dziecko wyniósł zatem 17.138,43 zł. Nowością dla słuchaczy były natomiast informacje dotyczące uruchomionego we wrześniu 2021 r. Niepublicznego Przedszkola Sióstr Niepokalanek im. Mieczysławy Faryniak. I tu łączne dofinansowanie z Urzędu Gminy Nowy Targ wyniosło 54.787,96 zł, co dało dopłatę 472,31 zł/dziecko.

Obecny na zebraniu zastępca wójta Gminy Nowy Targ Marcin Kolasa przedstawił natomiast zebranym dochody Dursztyna za rok 2021, które – z wpłaconych podatków i różnego rodzaju opłat – wyniosły ok. 213.000 zł. Nadmienił przy tym, że uczciwość w prowadzeniu działalności gospodarczej i odprowadzania podatków od osób fizycznych powoduje, że Gmina ma środki na zaspokajanie bieżących potrzeb swoich mieszkańców. Wytłumaczył także przybyłym powód niezbilansowania się w 2021 r. energii elektrycznej wytworzonej przez fotowoltaikę zamontowaną na dachu remizy.

4. Kolejnym punktem tego zebrania wiejskiego było przedstawienie i podział budżetu sołectwa na 2022 r. I tak: z 2021 r. pozostało do wykorzystania – 58.015,71 zł, Fundusz Sołecki na rok 2022 – 38.354,08 zł (w całości przeznaczono go na tzw. “drogi”), a kwota do wykorzystania przez  Radę Sołecką – 168.565,00 zł. Razem wszystkie środki na 2022 r. wynoszą – 264.934,79 zł.

Zaproponowano następujące wykorzystanie powyższych środków:

 • ułożenie korytek na ul. Polnej,
 • uregulowanie prawne końca drogi przy Wichrówce (wskazanie było 2 lata temu),
 • wyasfaltowanie kawałka drogi do przedszkola, po uprzednim przejęciu jej na rzecz Gminy Nowy Targ,
 • wyasfaltowanie ul. Zielonej, na tzw. “Pańskie”,
 • remont drogi “Do Grapy”,
 • wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Długiej z lamp zwykłych na ledowe,
 • dofinansowanie do szkoły – 2.000 zł,
 • KGW – 2.000 zł,
 • strona internetowa – 2.000 zł,
 • Honaj – 3.000 zł,
 • OSP – 4.000 zł.

Nie było głosów sprzeciwu. Propozycję podziału budżetu sołectwa przegłosowano i przyjęto jednomyślnie.

5. Ostatni punkt zebrania dotyczył spraw bieżących i wolnych wniosków. Sprawy poddane pod rozwagę to:

 • uporządkowanie/wyremontowanie kawałka asfaltu na ul. Zielonej (koło cmentarza) – tak, aby nie sączyła się w tym miejscu woda,
 • udrożnienie/wyremontowanie przepustu na skrzyżowaniu Zielona/Zielona tak, aby przepust spełniał funkcję odprowadzania wody,
 • zapewnienie młodszym dzieciom szkolnym opieki świetlicowej w budynku szkoły – min. do godz. 15.00.
 • wyrównanie boiska szkolnego przy szkole podstawowej,

Wiele pytań zadano też wicewójtowi Marcinowi Kolasie odnośnie terminu rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej, możliwości wyremontowania fatalnego wjazdu na teren szkoły i planowanej rozbudowy szkoły podstawowej. Co do sali gimnastycznej, to wicewójt wyjaśnił, że wniosek o pozwolenie na budowę będzie na dniach złożony w starostwie i gdy tylko Gmina Nowy Targ pozwolenie takie uzyska, zacznie szukać możliwości finansowania tej inwestycji. I tu, mając na uwadze fakt, że jest szansa ruszenia z budową już w 2023 r., sołtys wsi zdecydowała, aby poczekać z remontem nawierzchni drogi dojazdowej do budynku szkoły.

6. Na zakończenie zebrania p. sołtys poinformowała, że 8 kwietnia odbędzie się 3. już przetarg na wynajem lokalu handlowego w budynku remizy, zaapelowała także do mieszkańców o niewywożenie pod Kirę odpadów innych niż ziemia czy gruz. Skrytykowała także fakt pojawienia się nowego dzikiego wysypiska śmieci na tzw. “Pańskim”, zaznaczając że każde nielegalne wywożenie odpadów będzie zgłaszane stosownym organom i służbom. Stanisława Sołtys poprosiła także mieszkańców o sprzątanie przy swoich posesjach, niewypuszczanie samopas małych psów i niewykorzystywanie kosza przy cmentarzu na wyrzucanie zniczy.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


18 − cztery =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.