Zebranie wiejskie – ustalenia

24 kwietnia 2023 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata, sołtysa wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie podpisanych na liście 38 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek, a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła obecnym porządek zebrania, na który złożyły się:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 r.;
 2. podział budżetu sołectwa na 2023 r.;
 3. dyskusja i wolne wnioski;
 4. sprawy bieżące.

Proponowany przez nią porządek obrad przyjęto jednomyślnie. Zaraz potem sołtys wsi przestawiła dochody i wydatki z remizy. Przychody wyniosły 800 zł, koszty 775 zł. Do przeniesienia na 2023 r. zostało 25 zł.

 1. W kwestii wykonania budżetu sołectwa za 2022 r. Stanisława Sołtys wyjaśniła, że fundusz sołecki w kwocie 38.353,60 zł w całości przeznaczono na drogi. W 2022 r. do dyspozycji Rady Sołeckiej postawiono 226.581,00 zł. Wydatki w kilku wymienionych przez nią działach (“drogi”, “gospodarka mieszkaniowa”, “promocja”, “gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i “oświata i wychowanie”) wyniosły łącznie 246.774,31. Saldo  – 20.193,31 zł. Najważniejszymi inwestycjami były:
 • asfaltowanie ul. Zielonej – prace z końca 2022 r. przeniesiono na 2023 r.
 • remont boiska szkolnego,
 • zakup krzeseł do remizy,
 • remont C.O. w remizie,
 • stojak na rowery przy szkole podstawowej,
 • i inne

Po przedstawieniu szczegółowych danych co do wydatków (do wglądu u pani sołtys) przystąpiono do głosowania. Nie było głosów przeciw, sprawozdanie z budżetu za 2022 r. przyjęto jednomyślnie.

Po wystąpieniu pani sołtys głos zabrał wicewójt Wiesław Parzygnat, który poinformował zebranych, że wydatki budżetu gminy na rzecz sołectwa Dursztyn w roku 2022 wyniosły 1.365.561,64 zł. Pieniądze przeznaczono na:

 • remont cząstkowy nawierzchni dróg po zimie,
 • modernizacja drogi na ul. Zielonej,
 • odszkodowanie za działkę,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • tablice promocyjne – 960,00 zł
 • utrzymanie szkoły podstawowej,
 • dokumentację projektowa dot. rozbudowy szkoły podstawowej,
 • wykonanie nowego słupa ulicznego,
 • i inne
 1. Kolejnym punktem zebrania wiejskiego było przedstawienie i podział budżetu sołectwa na 2023 r. I tak: fundusz sołecki w kwocie 42.245,52 zł w całości przeznaczono na wykonanie drogi “do Grapy” (utwardzenie, asfaltowanie na szer. 3 m).  Środki  postawione w 2023 r. do dyspozycji Rady Sołeckiej  to 197.839,00 zł. Zaproponowano następujące ich wykorzystanie:
 • dofinansowanie do remontu drogi “Do Grapy” – drogę tę zgłoszono do dotacji z WFOG,
 • dofinansowanie do szkoły – 2.000 zł,
 • KGW – 2.000 zł,
 • strona internetowa – 2.000 zł,
 • Honaj – 4.000 zł,
 • OSP – 4.000 zł.
 • regulację drogi polnej (przedłużenie ul. Polnej) z myślą o jej utwardzeniu i asfaltowaniu,
 • projekt sceny koło remizy – 20.000 zł – finansowanie 50/50 z Urzędem Gminy,
 • wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED,
 • wykonanie odcinka drogi na końcu ul. Długiej (w stronę Wichrówki),
 • bieżące opłaty, remonty i inne.

Nie było głosów sprzeciwu. Propozycję podziału budżetu sołectwa przegłosowano i przyjęto jednomyślnie.

 1. Ostatni punkt zebrania dotyczył spraw bieżących i wolnych wniosków. Mocno eksplorowanym tematem był termin rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej oraz planowanej rozbudowy szkoły podstawowej. Co do sali gimnastycznej, to wicewójt wyjaśnił, że projekt budowy sali gimnastycznej jest już prawomocny, prosił zebranych o cierpliwość i podkreślał, że rzecz ta należy do priorytetów Gminy i rozpocznie się jak najszybciej. W tym miejscu poruszono zasadność i sens remontu nawierzchni drogi do szkoły podstawowej (w budżecie za rok 2022 przeznaczono na ten cel kwotę 50.872 zł), ze wskazaniem, iż lepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie drogi do przedszkola. Wiele pytań zadano też wicewójtowi Wiesławowi Parzygnatowi o koszt oświetlenia ulicznego. Wójt wyjaśnił, że od kwietnia 2023 r. Gmina wróciła do oświetlenia nocnego, przy czym lampy włączają się nieco  później i świecą godzinę krócej.
 2. Na zakończenie zebrania p. sołtys zaapelowała także do mieszkańców o niewywożenie „pod Kirę” i „na Pańskie” odpadów innych niż ziemia czy gruz. Wszystkie powinny być jej wcześniej zgłaszane.  Stanisława Sołtys poprosiła także mieszkańców o sprzątanie przy swoich posesjach i po swoich zwierzętach. Podziękowała też tym, którzy odśnieżali chodniki w czasie zimy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


dwa × 1 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.