Zebranie wiejskie – protokół

06 września 2021 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ Marcina Kolasy, sołtysa wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie (podpisanych na liście) 32 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek,  a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła obecnym porządek zebrania, na który złożyły się:

  1. wykonanie budżetu za 2020 r.;
  2. podział środków funduszu sołeckiego na 2022 r.;
  3. podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki;
  4. sprawy bieżące.

1. I tak w 2020 r. do dyspozycji sołectwa Dursztyn postawiono łącznie: 161.483,50 zł. Wydatki wyniosły 82.396,15 zł. Do przeniesienia na rok 2021 zostało 79.087,35 zł. Po przedstawieniu szczegółowych danych co do wpływów i wydatków (do wglądu u pani sołtys) przystąpiono do głosowania. Nie było głosów przeciw, sprawozdanie z budżetu za 2020 r. zostało więc przegłosowane jednomyślnie i przyjęte.

Przy tej okazji sołtys wsi z ramienia Urzędu Gminy Nowy Targ zreferowała zebranym sprawozdanie odnośnie budżetu Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Dursztynie na rok 2020. Wynikało z niego, że w szkole w Dursztynie w 2020 r. uczyło się 67 dzieci, z czego w oddziale „0” – 8 dzieci. Koszty utrzymania w przeliczeniu na 1 dziecko wyniosły 16.257,19 zł. Budżet szkoły na 2020 r. wyniósł 954.189,92 zł, wynagrodzenia z pochodnymi pochłonęły sumę – 911.483,47 zł, a pozostałe wydatki 42.706,43 zł.

2. Drugim punktem zebrania było przyjęcie uchwały nr 1 dotyczącej przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2022. I tu prowadząca zebranie sołtys wsi Stanisława Sołtys zaproponowała, by całą kwotę, tj. 38.354,08 zł przeznaczyć na drogi. Uchwałę nr 1 w drodze głosowania przyjęto jednomyślnie.

3. Następną kwestią poddaną zebranym pod rozwagę i głosowanie była sprawa wyrażenia zgody na sprzedaż zlokalizowanej w Dursztynie działki nr ew. 2171, pow. 0,0136 ha (pod Jartakami), której właścicielem jest Gmina Nowy Targ. Uchwałę nr 2 dotyczącej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przegłosowano przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się.

4. Korzystając z okazji p. sołtys przedstawiła też zebranym realizację zadań za bieżący, 2021 r. I tak ze spraw, które już udało się zakończyć, wymieniła:

  • oświetlenie ul. Zielonej – łączny koszt 53.872,38 zł – sfinansowane 50/50 z Urzędem Gminy Nowy Targ. Co do planowanego asfaltowania kawałka drogi gminnej (również na ul. Zielonej) poinformowała, że inwestycja ta zgłoszona została do programu Polski Ład;

  • wykonane chodnika na ul. Długiej (od pp. Sowów do sklepu) – łączny koszt 277.000,00 zł – finansowanie 50/50 z Powiatowym Zarządem Dróg. Przy czym w tym miejscu sołtys wsi zaznaczyła, że ona i Rada Sołecka robót nie odebrali z powodu możliwych wad chodnika. Wnioskowała również do obecnego na zebraniu wiejskim wicewójta Marcina Kolasy, by Gmina Nowy Targ przysłała komisję do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie na okoliczność sprawdzenia poprawności (lub jej braku) wykonania przedmiotowego chodnika.

  • dofinansowanie Spółki Wodnej kwotą 20.000 zł na remont magistrali na ul. Długiej.

Z planowanych na przyszłość inwestycji p. sołtys wymieniła zmianę oświetlenia ulicznego
z tradycyjnych lamp na lampy LED. Rozwiązanie to jako bardziej energooszczędne znacząco powinno wpłynąć na wysokość rachunków za prąd.

5. Ostatni punkt zebrania dotyczył spraw bieżących i wolnych wniosków. Sprawy poddane pod rozwagę to:

  • podniesienie wynagrodzenia koszącemu cmentarz z 40 zł na 50 zł spod numeru – przegłosowano jednomyślnie;

  • asfaltowanie kawałka drogi wzdłuż posesji SS. Niepokalanek do p. Andrzeja Kaczmrczyka – możliwe pod warunkiem przekazania drogi na rzecz Urzędu Gminy.

Wiele pytań zadano też wicewójtowi Marcinowi Kolasie odnośnie terminu rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej, dofinansowania do fotowoltaiki, programu OZE i innych. Co do sali gimnastycznej, to wicewójt uspokoił, że wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony w starostwie, a spodziewany termin uzyskania pozwolenia to październik 2021 r. Przy tej okazji p. sołtys zaapelowała do wójta, by Urząd Gminy miał na uwadze zły stan techniczny drogi prowadzącej do szkoły. Zaznaczyła, że gdyby budowa sali gimnastycznej miała się nadal odciągać w czasie, należałoby choć doraźnie poprawić stan tej nawierzchni.

6. Na zakończenie zebrania wicewójt i p. sołtys zaapelowali do mieszkańców o wzięcie udziału
w Narodowym Spisie Ludności. Termin, do którego każdy powinien się spisać, to 30 września 2021 r. Przypomnieli również, że w siedzibie Urzędu Gminy działa Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, z którego doradztwa i usług można korzystać – zwłaszcza, że z końcem 2022 r. wchodzi w życie zakaz palenia w nieklasowych piecach.

Na tym zebranie zakończono, protokół odczytano i podpisano.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


2 × 2 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.