Zebranie wiejskie – zagadnienia

31 marca 2019 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha, sołtys wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie (podpisanych na liście) 44 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krzysztofa Waniczka, a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

1. Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła zebranym szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Wśród wydatków znalazło się m.in.: odśnieżanie, wykonanie oświetlenie ulic, dotacje do OSP, zespołu Honaj, szkoły, strony internetowej, remontu remizy, wykonania drogi za Górą itd. (kwoty i szczegóły u p. sołtys). Kwoty wydatkowane przez Urząd Gminy Nowy Targ na rzecz sołectwa Dursztyn wymienił też wójt Smarduch (były to m.in.: dofinansowanie do szkoły, opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej i inne)

2. Budżet sołectwa i plan jego wykorzystania na 2019 r. wygląda następująco:

 • fundusz sołecki –  30.744,93 zł
 • środki postawione do dyspozycji  rady sołeckiej – 126.319,00 zł
 • pozostałe z 2018 r. – 3.538,90 zł

Łącznie do dyspozycji w 2019 r. – 160.602,83 zł

3. Propozycje wykorzystania środków:

a) planowane wydatki:

 • projekt oświetlenia ul. Zielonej – 9.000 zł,
 • zakup działki pod odwodnienie ul. Polnej – 10.000 zł,
 • przepust na ul. Zielonej – 6.000 zł,
 • OSP – 3.000 zł,
 • Zespół „Honaj” – 2.000 zł,
 • szkoła podstawowa – 2.000 zł,
 • prowadzenie strony internetowej – 1.500 zł,
 • utwardzenie kruszywem drogi pod Kirą – 15.000 zł

b) bieżące utrzymanie sołectwa:

 • koszt energii elektrycznej – 12.000 zł,
 • oświetlenie ulic – 14.000 zł,
 • konserwację oświetlenia ulic – 5.000 zł,
 • wywóz śmieci – 1.100 zł,
 • odśnieżanie – 20.000 zł.

Pozostałe fundusze przeznaczone zostaną na niespodziewane wydatki i konieczne remonty.

4. W toku dyskusji i wolnych wniosków zapytano wójta o szanse na przyspieszenie kwestii budowy sali gimnastycznej przy naszej szkole. Wójt zapewnił, że trwają prace nad opracowaniem jej projektu. Odpowiedział też na pytania dotyczące fotowoltaiki i kolektorów słonecznych, zachęcając wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia w Urzędzie Gminy, czy znajdują się na liście podstawowej. Ostrzegł przy tym, że nie jest to 100% dotacja i trzeba liczyć z koniecznością wniesienia 30 lub 40% wkładu własnego.

5. Ważnym punktem tego zebrania było naświetlenie przybyłym problemów związanych z projektowaną uchwałą dotyczącą Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wprowadzającą całkowity zakaz budowania się w odległości mniejszej niż 25 m od rzeki. Jeśli wejdzie ona w życie, właściciele gruntów leżących nad rzekami, potokami i innymi ciekami wodnymi nie będą mogli w pełni władać swoją własnością.

6. Na koniec sołtys wsi zaapelowała o:

 • nieniszczenie dróg,
 • składowanie 2 razy do roku w wyznaczonym terminie śmieci wielkogabarytowych pod Kirą a nie na parkingu przed kościołem, chyba, że Empol zgodzi się odbierać je bezpośrednio sprzed posesji – rzecz rozwojowa – do ustalenia,
 • sprzątanie obejść i chodników,
 • właściwe przeganianie krów drogą i sprzątanie po nich w okresie wypasu,
 • zgłaszanie do niej lub rady sołeckiej zamiaru wywiezienia pod Kirę gruzu.
Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


3 × 1 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.