Zebranie sprawozdawcze OSP Dursztyn – protokół

W niedzielę, 22 lutego br. w remizie OSP odbyło się planowe Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dursztynie za 2014 rok. Wzięli w nim udział druhowie z naszej jednostki, a także zaproszeni na tę okoliczność goście, m. in. proboszcz naszej parafii – Jerzy Kulpa, przedstawiciel władz z Miejsko-Gminnego Zarządu OSP – Stanisław Chowaniak, a także Zastępca Prezesa Miejsko-Gminnej OSP – Paweł Długi.

Spotkanie krótką mową powitalną rozpoczął prezes OSP, Walenty Kaczmarczyk, którego mianowano równocześnie przewodniczącym całego zebrania. Funkcję sekretarza i protokolanta powierzono natomiast Paulinie Bizub. W trakcie spotkania powołano Komisję Wnioskową, a sprawozdanie z działalności za okres ubiegłego roku szczegółowo przedstawił komendant straży – Michał Hornik. Oto, w czym wzięła udział jednostka naszej OSP:

  • Działania ratowniczo-gaśnicze, manewry – wyjazd jeden, tj. pożar komina,
  • Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Harklowej – drużyna męska miejsce IX, drużyna żeńska miejsce III,
  • Uroczystości i imprezy strażackie – poświęcenie samochodu w Harklowej, 100-lecie OSP w Ostrowsku, poświęcenie samochodu w Dębnie, msza święta na Turbaczu, odpust w Ludźmierzu,
  • Wykonanie nowego zbiornika przeciwpożarowego.

Stan członków OSP nie zmienił się. Sprawy finansowe oraz budżet straży pożarnej dokładnie przedstawił skarbnik, Stanisław Bigos, a w osobnej dyskusji omówiono między innymi:

  • Przygotowanie uroczystości 110-lecia OSP,
  • Dokompletowanie umundurowania bojowego i wyjściowego,
  • Remont garaży – naprawienie posadzki, odmalowanie ścian i wymianę wieszaków na mundury.

Komisja Rewizyjna, po wcześniejszym szczegółowym przeglądzie dokumentacji, nie wniosła zastrzeżeń do prowadzenia dokumentacji oraz do działalności Zarządu OSP, wystąpiła więc z wnioskiem o udzielenie absolutorium, który został pozytywnie przegłosowany przez zgromadzonych.

Po tym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel władz z Miejsko-Gminnego Zarządu OSP, Stanisław Chowaniak, który podziękował jednostce OSP Dursztyn za udaną współpracę oraz za udział we wszelkich uroczystościach strażackich.

Na zakończenie zebrania głos zabrał Zastępca Prezesa Miejsko-Gminnej OSP, Paweł Długi, który również złożył podziękowania naszej OSP, a także zaapelował o upominanie mieszkańców, aby dokładnie czyścili kominy i nie wypalali traw na wiosnę.

Na tym zebranie zakończono.
Paulina Bizub (protokolant)

Facebook Comments