Zebranie Spółki Wodnej – ustalenia

W niedzielę 11 grudnia w remizie OSP odbyło się zebranie Spółki Wodno-Kanalizacyjnej w Dursztynie.

Z założenia zebranie miało mieć charakter sprawozdawczo-wyborczy, ale przez wzgląd na to, że nie zakończył się jeszcze rok księgowy, a spółka ma osobowość prawną i prowadzi pełną księgowość komisja rewizyjna w składzie: Krzysztof Waniczek, Wojciech Hornik i Emilia Sołtys nie mogła kompleksowo sprawdzić finansów spółki za 2022 r., zdecydowano zatem przełożyć wybory nowego zarządu na luty 2023 r. Przewodniczący komisji rewizyjnej zawnioskował przy tym, by na przyszłość wszystkie zebranie wyborcze zwoływać na I kwartał roku.

Po tym wyjaśnieniu na protokolanta zebrania powołano Krzysztofa Waniczka. A plan zebrania zaproponowano następujący:

  1. Sprawozdanie finansowe za 2022 r. – skarbnik Wojciech Sołtys,
  2. Dyskusja i wolne wnioski,
  3. Podniesienie opłat za wodę,
  4. Przyłączenie nowego użytkownika spółki do magistrali na ul. Słonecznej.

W pierwszym punkcie zebrania skarbnik spółki Wojciech Sołtys przedstawił obecnym członkom spółki w liczbie 29 osób sprawozdanie finansowe w zakresie wpływów i wydatków spółki. I tak z 2021 r. na rok 2022 r. w kasie spółki pozostało 71094,52 zł, wpływy z opłat za wodę, składek członkowskich i opłat za przyłącz w 2022 r. wyniosły 90481,56 zł. Kasę spółki zasiliła też kwota 20000 zł ze zwrotu podatku VAT. W sumie wpływy na dzień 8 grudnia 2022 r. wyniosły 161576,08 zł. Środków wydatkowanych w 2022 r. było 136800 zł. Do wykorzystania wciąż pozostaje zatem 24796,78 zł. Wśród wydatków spółki skarbnik wymienił: opłaty za prąd, Sanepid, PGW Wody Polskie, środki do dezynfekcji, opłaty bankowe, koszt księgowego, koszt konserwatora i remont magistrali na ul. Długiej.

W trakcie swojego wystąpienia skarbnik spółki przedstawił zebranym szacunkowe koszty stałe, z którymi trzeba będzie liczyć się w przyszłym roku. I tu niebagatelną sumę pochłonie zapewne energia elektryczna.  Ale w związku z obecną sytuacją na rynku trzeba będzie się też liczyć z podniesieniem opłat za prowadzenie ksiąg rachunkowych, uposażenia konserwatora, banku itp. Chcąc zniwelować chociaż częściowo podwyżki prądu spółka złożyła do firmy Tauron wniosek o zabezpieczenie niższej ceny – jako mikroprzedsiębiorstwo. Nie wiadomo jednak, czy będzie on rozpatrzony pozytywnie. Przy tej okazji skarbnik spółki zasugerował podniesienie ceny za 1 m3 wody z 3,50 zł na 4,00 zł brutto, argumentując, że dałoby to spółce swoistego rodzaju wentyl bezpieczeństwa na przyszłe koszty i ewentualne inwestycje.

Dyskusję i wolne wnioski rozpoczął prezes spółki Wiesław Waniczek, który przypomniał zebranym, że na remont magistrali czekają też ul. Pienińska i Zielona oraz kawałek magistrali na ul. Długiej – od p. Sowy do zbiornika. A jakie to będą koszty, w dużej mierze będzie zależało od tego, czy uda się uniknąć uszkodzenia nawierzchni asfaltowej. Wyjaśnił przy tym, że dochodzą go głosy tych, którzy chcieliby, aby na wyjściu wody do sieci założyć filtry. Koszt takiego działania wyniósłby wg szacunkowych orientacji ok. 50000 zł, a wszystkie badania wody wypadają w normie. Jedyny parametr, który jest na granicy, to mętność wody, która nie tyle świadczy o niezdatności wody do spożycia, ile o obecności w niej dużej ilości wartościowych minerałów. Wobec powyższych przedstawień zdecydowano, aby użytkownicy, którzy chcieliby mieć bardziej miękką wodę, zakładali ewentualne filtry we własnym zakresie.

Kolejne wystąpienia prezesa dotyczyło przypomnienia użytkownikom o obowiązku posiadania zaworu zwrotnego, który chroniłby magistralę przed cofaniem się wody z wewnętrznej instalacji, a  co za tym idzie, zakażaniem jej bakterią e-coli. I tu zdecydowano, że do lipca 2023 r. zawory mają być założone (fakt ich posiadania będzie potwierdzany przy okazji sczytywania liczników wody). Wiesław Waniczek zwrócił też uwagę na potrzebę wymiany najstarszych przyłączy domowych. Właściciele takich posesji powinni wymieniać je indywidualnie.

Głosy, które odezwały się z sali, dotyczyły m.in. potrzeby kontroli nielegalnego pobierania wody (z obejściem zestawu wodomierzowego), poszukiwanie (na przyszłość!) działki pod odwiert kolejnej studni, potrzebę uszczelnienia sieci tak, aby ilość wody na wejściu do sieci maksymalnie pokrywała się z ilością wody zafakturowanej, podniesienie opłat za przyłącz dla osób z zewnątrz oraz przyłączenie do magistrali nowej inwestorki z ul. Słonecznej.

W dalszym toku zebrania przegłosowano podniesienie ceny za 1 m3 wody z 3,50 zł na 4,00 zł brutto oraz podniesiono opłatę za przyłącz dla osób niezwiązanych z Dursztynem z 7000 zł na 15000 zł. Przegłosowane zmiany cen wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

Ostatnią przegłosowaną na tym zebraniu sprawą było wyrażenie zgody na przyłącz do magistrali nowej inwestorki, która nabyła działkę na ul. Słonecznej.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


2 × 2 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.