Wzrosły opłaty za śmieci

Od marca 2019 roku wzrosną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowy Targ.

6 lutego 2019 r. Rada Gminy Nowy Targ podjęła uchwałę w tej sprawie. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od 1 marca 2019 r. będą wynosić :

– 16 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,

– 28 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na koszt funkcjonowania systemu składają się koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów), obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych, usuwania odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania tzw. “dzikich wysypisk”.

Na zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wpływ mają różne czynniki wynikające z uwarunkowań rynkowych, prawnych, ograniczonej konkurencji oraz wzrost ilości odpadów.

Źródło: http://ugnowytarg.pl/node/6489

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


3 × 1 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.