Ogłoszenia sołtysa

Wyniki referendum w Dursztynie i gminie Nowy Targ

Frekwencja we wczorajszym referendum na terenie Gminy Nowy Targ wyniosła 5,80%. Wyborcy zagłosowali następująco: Pytanie 1: Czy jest Pani/Pan za wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Za było 79,90% a przeciw […]