Deklaracje Grzegorza Adamczyka

Jedną z najważniejszych deklaracji wyborczych Grzegorza Adamczyka – kandydata do stołka wójta gminy Nowy Targ – jest Urząd Gminy otwarty na mieszkańca i dla mieszkańca.

W środę 13 marca w budynku remizy OSP w Dursztynie odbyło się spotkanie mieszkańców Dursztyna z Grzegorzem Adamczykiem kandydującym na urząd wójta gminy Nowy Targ, Bożeną Bigos ubiegającą się o mandat radnej z naszej wsi oraz innymi kandydatami z ramienia KWW Grzegorza Adamczyka – “Wspólna Przyszłość”. Na spotkaniu obecna była też Stanisława Sołtys – sołtyska Dursztyna oraz Krzysztof Waniczek – radny gminny tej kadencji, ubiegający się o reelekcję z ramienia KWW “Samorządność Wiejska”. Rzecz dotyczyła przedstawienia programu wyborczego nowego komitetu i wzajemnego poznania się.

Spotkanie rozpoczęła Bożena Bigos, która – korzystając z okazji – powiedziała o sobie kilka słów i przedstawiła swoje dotychczasowe osiągnięcia. Wśród nich znalazły się: praca na rzecz tutejszej szkoły podstawowej, pełnienie funkcji przewodniczącej Rady Rodziców, praca w strukturach KGW, organizowanie kiermaszów, zbiórek itp. na potrzeby szkoły oraz przeforsowanie budowy nowej szkoły (z mniejszą niż wcześniej zakładano salą gimnastyczną, boiskiem szkolnym i placem zabaw). W tym miejscu kandydatka na radną zapewniła, że czuje się w pełni kompetentną do podjęcia pracy w strukturach Rady Gminy, a strefy, które są dla niej szczególnie ważne to: czystość we wsi i czystość dróg, walka z dzikimi wysypiskami śmieci, budowa zewnętrznej siłowni, łatwy dostęp do termomodernizacji domów, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,  dobre utwardzenie dróg do pól oraz troska o dobro rolników. – Jestem typem społecznika i lubię się udzielać. Zapewniam, że trzeba mieć dużo odwagi, by mówić głośno o tych problemach, które przez lata zamiatano pod dywan – podkreślała.

Po wystąpieniu Bożeny Bigos głos zajął kandydat na wójta Grzegorz Adamczyk, który przybliżył zebranym swoją osobę. Powiedział, że ma 39 lat, pochodzi z Ludźmierza, a obecnie mieszka w Pyzówce. Od 20 lat pracuje w hurtowni instalacji sanitarnych w Nowym Targu, a od 7 jest tam kierownikiem. Ma wykształcenie średnie ogólnokształcące. Ukończył szkołę karate, a potem wstąpił do Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Przyznał, że dotychczas nie udzielał się społecznie, nie ma zaplecza partyjnego i nigdy w żadnej partii nie był. Ma żonę i dwójkę dzieci. – Chcę, żeby to Gmina była dla ludzi, a nie ludzie dla Gminy. Marzy mi się urząd otwarty dla wszystkich i otwarty na dialog – podkreślał.

Po wystąpieniu kandydata na wójta głos zabrał Witold Koperniak kandydujący do Rady Gminy Nowy Targ z Obidowej, którzy przedstawił przybyłym 7-punktowy program wyborczy KWW Grzegorza Adamczyka – “Wspólna Przyszłość” . Wśród najważniejszych zagadnień znalazły się:

  1. Rozwój turystyki – poprawa atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy, wsparcie osób rozpoczynających działalność agroturystyczną (pozyskiwanie środków unijnych na ten cel), utworzenie  na terenie gminy szlaku turystycznego z rzeźbami, zwiększenie promocji gminy na zewnątrz, tworzenie ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, kontynuacja rozwoju tras rowerowych, utworzenie dwóch kompleksów sportowych na terenie gminy (rehabilitacji i toru wyścigów konnych).
  2. Edukacja i kultura – uruchomienie programu dla dzieci pt. “Gmina, szkoła i ja”, mającego na celu zaktywizowanie dzieci i młodzieży, zakup mobilnego planetarium, powołanie młodzieżowej rady gminy (z każdej miejscowości wyłonione zostałoby jedno dziecko, które będzie powołane do rady po to, żeby zgłaszać potrzeby danej społeczności z perspektywy młodzieży),
  3. Wsparcie dla przedsiębiorców – powołanie społecznej rady przedsiębiorców, której zadaniem byłoby zgłaszanie obszarów wymagających poprawy, wzajemny dialog pomiędzy urzędem a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą itp., takie spotkania z przedsiębiorcami miałyby odbywać się raz na kwartał.
  4. Infrastruktura techniczna i planu zagospodarowania przestrzennego – wyznaczenie przy współpracy z mieszkańcami terenów budowlanych, turystycznych, usługowych, rolnych i innych, budowa kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa nowych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody,
  5. Rozwój obszarów wiejskich – mocne wsparcie KGW, wsparcie i modernizacja istniejących gospodarstw rolnych, pomoc doradcza i informatyczna dla rolników starających się o pozyskanie funduszy unijnych poprzez zatrudnienie ludzi potrafiących te środki pozyskać,
  6. Wsparcie dla mieszkańców gminy – posiłek w szkole i w domu, stworzenie Karty Seniora, Karty Mieszkańca Gminy, aktywizacja seniorów poprzez powołanie Rady Seniorów, która będzie zgłaszać Radzie Gminy Nowy Targ potrzeby  i punkt widzenia starszych mieszkańców.
  7. Zdrowie i bezpieczeństwo – postulat, by w każdej wsi przy współpracy z jednostką OSP przeprowadzać szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, zadbanie o dostępność urządzenia AED na zewnątrz,  stworzenie Centrum Rehabilitacji przyjmującego w pierwszej kolejności posiadaczy Karty Mieszkańca Gminy Nowy Targ, utworzenie na terenie gminy Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz zapewnienie szybkiego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dzieciom młodzieży i dorosłym.

Spotkanie zakończyło się krótkim wystąpieniem kandydata do Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisława Barnasia, który podkreślał, że na potrzeby mieszkańców Dursztyna zawsze patrzy przychylnym okiem.

 

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


czternaście + dwadzieścia =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.