Zespół Regionalny "Honaj"

Kolędnicy we wsi :)

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia ruszyła tradycyjna wędrówka kolędników. Ich rolę tradycyjnie wzięły na siebie dzieci z Zespołu Regionalnego „Honaj”. Skrzypi mróz, trzeszczy mróz! Hej kolęda, kolęda!!

Zespół Regionalny "Honaj"

Kie chłopcyska pasom krowy…

Były gry i zabawy dziecięce, tańce, przyśpiewki i mnóstwo pozytywnej energii. Zespół Regionalny “Honaj” zaprezentował swój program artystyczny w XVII Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych. XVII Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych z terenu gminy Nowy Targ odbył […]