Aktualności

Wa-ka-cje!!!

Były świadectwa, gratulacje, życzenia i pełna gama emocji. Uczniowie naszej szkoły zakończyli właśnie rok szkolny. Tradycyjnie już wszystko rozpoczęło się od Mszy św. Tę w intencji uczniów i nauczycieli odprawił o. Józef. Z kolei scholi […]

OSP

Ogrywanie moji za nami

I znowu z muzyką, śpiewem, tańcem i parą cygańską zbierającą dutki na dziecko 🙂 Jak zwyczaj i tradycja nakazują w niedzielne popołudnie w święto Zesłania Ducha Św. strażacy przy akompaniamencie Fest Capelli ruszyli na ogrywanie […]

Na bieżąco

Śmierdzący problem

Rozpoczął się już sezon na wypasanie krów i jak co roku pojawił się problem zabrudzonych krowim łajnem dróg. Wpłynął też w tej sprawie głos pierwszego oburzonego czytelnika, który napisał: Proszę, napisać na stronie, aby właściciele […]