Zebranie wiejskie – ustalenia

25 września 2022 r. w remizie OSP odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wicewójta gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata.

Osób, które podpisały się na liście, było 46. Na początek wyłoniono protokolanta, Krystynę Waniczek. Po tych czynnościach organizacyjnych sołtys wsi przedstawiła przybyłym porządek zebrania, na który złożyły się:

  1. Podział funduszu sołeckiego na 2024 r.,
  2. Dyskusja i wolne wnioski,
  3. Sprawy bieżące.

Jak co roku fundusz sołecki w kwocie 43.529,70 zł postanowiono przeznaczyć na drogi. Uchwałę nr 1 – przeznaczenie środków funduszu sołeckiego – przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym się.

W tym miejscu pani sołtys podziękowała wszystkim, którzy utrzymują porządek wokół swoich posesji i zapowiedziała, że już niedługo, bo do końca listopada tego roku, będzie wylewana nowa nawierzchnia na drodze powiatowej z Dursztyna do Krempach. W związku z powyższym przez 3 dni droga zostanie zamknięta. Środki na powyższą inwestycję w kwocie 3,5 mln. zł pozyskano ze Wsparcia z Funduszu Leśnego za przyczyną posła na Sejm RP Edwarda Siarki. 10 % inwestycji sfinansuje Powiatowy Zarząd Dróg, a wykonawcą drogi będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. I tu pani sołtys zaznaczyła, że materiał z drapania asfaltu będzie składowany pod Kirą i nikomu nie wolno go stamtąd zabierać.

Po wystąpieniu pani sołtys głos zabrał wicewójt Wiesław Parzygnat, który zrelacjonował zebranym zestawienie wydatków rady sołeckiej za 2023 r. w takich działach, jak “Transport i łączność”, “Administracja publiczna”, “Ochotnicza straż pożarna”, “Oświata i wychowanie”, “Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Łącznie wyniosły one 109.033,90 zł.  Wśród wydatków z budżetu gminy wymienił natomiast: remont cząstkowy dróg, remont drogi do sióstr niepokalanek, nadzór inwestorski modernizacji drogi na ul. Zielonej, projekty decyzji o warunkach zabudowy, czyszczenie filtrów i kratek przy szkole podstawowej oraz dokumentację na rozbudowę o salę gimnastyczną szkoły podstawowej. Łączna suma wszystkich wydatków z budżetu gminy przeznaczonych na sołectwo Dursztyn wyniosła 89.785,72 zł. Podkreślił również, że zaangażowano środki na remont drogi rolniczej “Do Grapy”. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 424.171,61 zł, w tym płatne z Rady Sołeckiej – 244.171,61 zł.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja, sprawy bieżące i wolne wnioski. I tu poruszono m.in. temat występujących zimą oblodzeń na ul. Zielonej i ul. Słonecznej, przy czym obecny na zebraniu przewodniczący Spółki Wodnej Wiesław Waniczek wyjaśnił, że obserwowana przy skrzyżowaniu z ul. Zielonej z ul. Długą mokra nawierzchnia nie jest efektem – jak mogłoby się wydawać – awarii wodociągu, lecz powykrzywianych korytek. Uczestnicy zebrania zasugerowali, by  remont korytek na ul. Zielonej podciągnąć pod tzw. “wydatki na drogi”.

Najważniejszą i budzącą najwięcej emocji sprawą poruszaną na niniejszym zebraniu była budowa sali gimnastycznej przy istniejącej szkole podstawowej, przy czym wicewójt wyjaśnił, że jest już zezwolenie na jej budowę. Zdementował równocześnie plotki o likwidacji szkoły w Dursztynie. W toku dyskusji pojawiły się jednak wnioski o odstąpieniu od budowy sali gimnastycznej w projektowanej postaci, gdyż na potrzeby jej budowy, zagarnięte zostanie przyszkolne boisko sportowe oraz plac zabaw, co pozbawi dzieci aktywności na świeżym powietrzu. Obecni na sali rodzice zaproponowali wójtowi zmianę projektu w ten sposób, by zmniejszyć kubaturę projektowanej sali gimnastycznej przy zachowaniu boiska i placu zabaw. Wobec niemożności wypracowania kompromisu i realnych trudności w ewentualnym remoncie budynku starej szkoły uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie w Urzędzie Gminy spotkania z projektantem, który przedstawi wszystkim zainteresowanym stronom koncepcję budowy zupełnie nowej szkoły na dotychczasowym miejscu z salą gimnastyczną, boiskiem przyszkolnym i placem zabaw. Wniosek  pani sołtys i radnego gminnego Krzysztofa Waniczka przegłosowano jednomyślnie.

Na tym zebranie zakończono.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


szesnaście + 8 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.