Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Dursztyn

W niedzielę 7 lutego b.r. w remizie OSP odbyło się planowe zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dursztynie za 2015 r. Wzięli w nim udział druhowie i druhny z naszej jednostki, a także zaproszeni na tę okoliczność goście: proboszcz – o. Jerzy Kulpa, pani sołtys – Stanisława Sołtys oraz zastępca prezesa Miejsko – Gminnej OSP – Paweł Długi.

Spotkanie krótką mową rozpoczął przewodniczący zebrania – prezes OSP Walenty Kaczmarczyk, a funkcję protokolanta powierzono Katarzynie Tomaszkowicz. W trakcie spotkania powołano Komisję Wnioskową, którą tworzyli Kazimierz Hornik i Stanisław Bigos, a sprawozdanie z działalności za okres ubiegłego roku szczegółowo przedstawił naczelnik straży – Michał Hornik.

Oto w czym wzięła udział jednostka naszej OSP:

  • gminne zawody sportowo- pożarnicze w Trutem, drużyna męska miejsce IX, drużyna żeńska miejsce III,
  •  jubileusz 110-lecia naszej jednostki i poświęcenie nowego sztandaru ufundowanego przez ks. proboszcza,
  • działania ratowniczo- gaśnicze, manewry: wyjazd jeden- tj. pożar w Krempachach (październik),
  • remont garaży i umieszczenie wizerunku św. Floriana.

Skład członków OSP nie zmienił się. Po przedstawieniu spraw finansowych i budżetu straży pożarnej, wieloletni skarbnik naszej jednostki – Stanisław Bigos otrzymał podziękowanie za 25 lat pełnienia tej funkcji. Komisja Rewizyjna po wcześniejszym szczegółowym przeglądzie dokumentów nie wniosła zastrzeżeń do prowadzenia dokumentacji oraz do działalności zarządu OSP, wystąpiła więc z wnioskiem o absolutorium, który został pozytywnie przegłosowany przez zgromadzonych. Po przedstawieniu projektu działań na rok bieżący oraz krótkiej dyskusji nadszedł czas na podziękowania dla pani sołtys, księdza proboszcza oraz całej jednostki za owocną współpracę.

Ważnym elementem zebrania było przeprowadzenie jawnych wyborów zarządu, który został powołany jednogłośnie. Prezesem został Walenty Kaczmarczyk, naczelnikiem Michał Hornik, a jego zastępcą Andrzej Sowa. Funkcję skarbnika przejęła Edyta Knurowska, a sekretarza Krzysztof Błachut.

Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej zostali: Kazimierz Hornik, Stanisław Sołtys oraz Florian Kaczmarczyk. Na zakończenie zebrania głos zabrał zastępca prezesa Miejsko – Gminnej OSP Paweł Długi, który również podziękował naszej OSP, a także zaapelował o upomnienie mieszkańców, aby dokładnie czyścili kominy i nie wypalali traw na wiosnę.

Na tym zebranie zakończono.

Katarzyna Tomaszkowicz (protokolant)

Zdjęcia: Wioletta Waniczek

Facebook Comments