Zebranie Spółki Wodnej – ustalenia

Remont magistrali na ul. Długiej, przedłużenie na koszt inwestorów magistrali na ul. Słonecznej, zaciągnięcie kredytu oraz podwyżka ceny wody – to sprawy poruszane na niedzielnym zebraniu Spółki.

Zebranie członków Spółki odbyło się w niedzielę 20 czerwca w remizie OSP. Prezes Wiesław Waniczek, skarbnik Wojciech Sołtys oraz z-ca prezesa Artur Waniczek po otrzymaniu koniecznego absolutorium przeszli do sedna sprawy, tj. do przedstawienia planów na przyszłość.

Poinformowali m. in. o tym, że zarząd Spółki planuje wykonać remont magistrali na ul. Długiej – od p. Pawlika do p. Jelenia. Już na ostatnim zebraniu podnoszono, że odcinek ten trzeba zmodernizować, a więc wymienić stare, nieszczelne metalowe rury na nowe plastikowe, bo pamiętają jeszcze rok 1971. Koszt tej inwestycji zarząd wycenił na ok. 150 tys. zł brutto. Przy czym nadmienił, że sama Spółka może wyłożyć na ten cel ok. 60 tys. zł, Urząd Gminy Nowy Targ  kwotę 50 tys. zł, a na brakującą część Spółka zaciągnęłaby kredyt. Uchwałę nr 1 dotyczącą zaciągnięcia pożyczki przyjęto jednomyślnie.

Przy okazji tej inwestycji prezes Wiesław Waniczek poinformował zebranych, że z kilku firm zainteresowanych wykonaniem remontu magistrali, została tylko 1, tj. Sanbud. Termin rozpoczęcia prac możliwy jest w terminie lipiec/sierpień 2021 r., przy czym każdy mieszkaniec będzie musiał wyrazić zgodę na wejście w jego teren – zwłaszcza że, by uniknąć naruszenia nawierzchni drogi (dodatkowe koszty!), prace prowadzone będą ogródkami. Uspokoił jednakże, że instalacja nowych rur wykonana zostanie metodą przepychu i odwiertów jedynie w potrzebnych miejscach.

Wiele emocji wzbudziła natomiast sprawa rozbudowy magistrali na ul. Słonecznej. I tu zarząd przekonywał, że przychylenie się pozytywnie do wniosku dwóch inwestorów, którzy chcą się w tym terenie budować, jest dla wszystkich członków Spółki korzystne, gdyż automatycznie wzrośnie wartość leżących w tamtym terenie działek. Sprawę postanowiono rozwiązać w ten sposób, że osoby zainteresowane przyłączem, uiszczą ustaloną na poprzednim walnym zebraniu Spółki opłatę za przyłącz, z tych pieniędzy Spółka zakupi potrzebne rury, a od siebie dołoży hydrant przeciwpożarowy. Również wykop pod projektowany odcinek magistrali leżałby po stronie przyszłych inwestorów. Za przedłużeniem magistrali na ul. Słonecznej na koszt inwestorów zagłosowało 19 członków Spółki, 2 wstrzymało się od głosu.

Inną, poddaną pod rozwagę kwestią, było podniesienie opłat za wodę z 3,00 zł na 3,50 zł brutto. Uchwałę nr 2 dotycząca podniesienia ceny wody przegłosowano stosunkiem głosów 11/21. Nowa stawka za wodę wejdzie w życie od 1 lipca 2021 r.

Wśród zgłoszonych wolnych wniosków znalazła się m.in. kwestia remontu odcinka magistrali na ul. Pienińskiej. Zarząd uspokoił, że gdy tylko zakończona zostanie nagląca kwestia modernizacji magistrali na ul. Długiej, sprawa ta będzie przyjęta pod rozwagę.

Na zakończenie zebrania prezes Wiesław Waniczek ponownie przypomniał o konieczności montowania za wodomierzem zaworu zwrotnego, gdyż takie są przepisy prawa i wymogi Sanepidu. Podkreślił przy tym, że niedostosowanie się do powyższego wymogu (zwłaszcza jeśli ktoś ma studnię lub bierze wodę do  stajni), może skutkować cofaniem się wody z instalacji (różnica ciśnień), a co za tym idzie – zatruciem wody w magistrali wiejskiej bakterią e-coli.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


szesnaście + cztery =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.