Zdalne nauczanie – komunikat dyrektor Małgorzaty Sowy

Szanowni Państwo, informuję, iż czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało wydłużone do 10 kwietnia 2020 r.

Przekazuję Państwu link do strony MEN, gdzie znajdziecie Państwo artykuł: Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne przybliżający zasady funkcjonowania pracy szkół w tym czasie oraz na dole artykułu linki do Rozporządzeń MEN regulujących te kwestie: https://liblink.pl/M4wvTdwRFY

Chciałabym również przekazać Państwu kilka ważnych informacji:

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka jest realizowana na odległość:
 • zajęcia realizowane są zgodnie z dotychczasowym planem zajęć przypisanym dla danej klasy;
 • nauczyciele realizują plan pracy dydaktyczno – wychowawczej zmodyfikowany/dostosowany do zaistniałej sytuacji, tak by umożliwić uczniom realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego przypisanej dla danego przedmiotu (z możliwością, po powrocie do szkoły, przypomnienia i utrwalenia realizowanych w tym czasie treści nauczania) w formach i z zastosowaniem metod najlepszych, najbardziej efektywnych i możliwych do zaakceptowania/realizowania przez ogół uczniów danej klasy;
 • nauczyciele uczący w danym oddziale klasowym tworzą zespół nauczycieli (przewodniczącym zespołu jest wychowawca oddziału) a ich zadaniem jest bieżąca współpraca celem ustalenia tygodniowego zakresu materiału uwzględniającego równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu oraz dostosowanie omawianych treści do możliwości psychofizycznych uczniów jak również ustalenia uzgodnień w kwestii łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów w sposób dostosowany do specyfiki prowadzonych zajęć oraz możliwości technicznych/sprzętowych uczniów za pomocą kontaktu: mailowego ( wysyłane wiadomości za pośrednictwem Dz.E. lub prac uczniowskich/kart pracy itp. na adres mailowy wskazany przez n-la bądź z wykorzystaniem komunikatora sieciowego np. Messenger (Nie wolno przekazywać prac własnych uczniów na adres mailowy danej klasy !), telefonicznego.
 • nauczyciele informują uczniów, rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach za pośrednictwem Dz. E. Vulcan.
 • wytwory pracy uczniów ( karty pracy, wypracowania itp.) podlegają dokumentowaniu na dotychczasowych zasadach określonych w Statucie Szkoły z zachowaniem zapisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych;
 • nauczyciele podają źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, jeżeli uznają to za zasadne;
 • wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia, pozostają w bieżącym kontakcie mailowym z uczniami i rodzicami, celem zapewnienia konsultacji, za po- średnictwem Dz. E. Vulcan.
 1. Zwracam się do Państwa z prośbą o motywowanie swoich dzieci do pracy oraz sprawowanie tzw. kontroli rodzicielskiej.
 2. Proszę o przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania przez dzieci z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 3. Proszę o pozostawanie w stałym kontakcie (mailowym, telefonicznym) z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami w zależności od Państwa potrzeb i potrzeb szkoły.Reasumując, mam świadomość, że przyszło nam funkcjonować w wyjątkowo trudnym czasie, zarówno dla Państwa, Naszych Uczniów jak i Nauczycieli.
  My, jako nauczyciele staramy się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki w nowej wirtualnej rzeczywistości, bez możliwości bezpośredniego, osobowego kontaktu z uczniami, co jest dla nas bardzo trudne.
  Jesteśmy wdzięczni Państwu za Wasze dotychczasowe zaangażowanie i czas poświęcony swoim dzieciom na rzecz ich domowej edukacji.
  Jestem pewna, że przy wzajemnej współpracy: Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców uda nam się jak najspokojniej, najefektywniej przeżyć czas zawieszenia zajęć w szkole.

  Z poważaniem Małgorzata Sowa- dyrektor szkoły.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


trzy × 2 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.