Wyjątkowy list z podziękowaniami od lek. Andrzeja Kościa

W styczniu tego roku zakończyłem pracę w Ośrodku Zdrowia w Nowej Białej. Przejście na emeryturę daje mi okazję, żeby jeszcze raz wszystkim podziękować.

Bóg zapłać Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Korczakowi za odprawienie Mszy Św. Bóg zapłać też za dotychczasową opiekę duszpasterską i życzliwość. Radom sołeckim i sołtysom Krystynie Węglarz z Nowej Białej, Józefowi Pietraszkowi z Krempach i Stanisławie Sołtys z Dursztyna oraz mieszkańcom wsi dziękuję za tę Mszę Św. w mojej intencji.

Dziękuję Wójtowi Gminy Nowy Targ za udział w tej Mszy Św. oraz prezent obraz Matki Bożej Ludźmierskiej. Otrzymałem już od Was piękne tabliczki pamiątkowe, podarunki i kwiaty, ale dzisiejsza Msza jest najwspanialszym prezentem, jaki dostałem. Korzystając z okazji, chcę podziękować za współpracę i pomoc już wymienionym sołtysom i radom sołeckim, ale i tym, którzy pełnili te funkcje wcześniej: Józefowi Klukoszowskiemu, Dominikowi Bednarczykowi, Józefowi Majerczakowi z Nowej Białej, Janowi Kalacie i Walentemu Grygusiowi z Krempach oraz Walentemu Hornikowi z Dursztyna i radom sołeckim za współpracę i udzielaną pomoc.

Dziękuję także zarządowi Wspólnoty Urbarialnej z prezesem Benedyktem Kołodziejem, Korolowi Paluchowi, byłemu prezesowi G.S.-u Józefowi Długiemu, radnemu Gminy Nowy Targ Pawłowi Długiemu i elektrykowi Józefowi Klukoszowskiemu, na których pomoc i życzliwość mogłem zawsze liczyć.

Dziękuję Współpracownikom Ośrodka Zdrowia – pielęgniarkom: Hani Łukasz, Heli Kaczmarczyk, Basi Blacharczyk, Żanecie Galarowicz i będącej już na emeryturze Celinie Łojek. Ich fachowość i ofiarna praca na rzecz pacjentów sprawiały, że praca w tym zespole była prawdziwą przyjemnością. Dziękuję także Panu Walkowi Chałupce, który proszony o pomoc w usunięciu różnorakich awarii w ośrodku zdrowia, nigdy nie odmawiał.

Niestety część osób, którym wiele zawdzięczam, już nie żyje. Wśród nich: ks. Józef Kozieł – wyjątkowy kapłan szczególnie mi przyjazny, śp. Jakub Długi – były prezes Wspólnoty Urbarialnej, śp. Jan Frankowicz – sekretarz Rady Urbarialnej, śp. Walenty Hornik – gajowy z Dursztyna, śp. Michał Kurnat oraz śp. Józef Bryja – sołtys Nowej Białej, który niezwykle serdecznie przyjął mnie, gdy podejmowałem tu pracę i zawsze służył pomocą.

Kiedy zacząłem pracować w Nowej Białej, moim marzeniem było załatwienie budowy nowego ośrodka zdrowia i to marzenie udało mi się zrealizować dzięki Wspólnocie Urbarialnej, pomocy gminy nowotarskiej na czele z Wójtem Janem Smarduchem i dużemu wkładowi pracy mieszkańców Nowej Białej.

Moim następcą jest Pan doktor Łukasz Janik. W czasie naszej krótkiej współpracy dał się poznać jako bardzo dobry lekarz oddany pacjentom. Szanujmy go, by mógł pracować w Nowej Białej dłużej niż ja.

Kończąc, chciałbym podziękować mieszkańcom Nowej Białej, Krempach i Dursztyna za okazywaną życzliwość, pomoc i uśmiech. Bez tego nie mógłbym tych czterdziestu lat przepracować bez większych zawirowań i konfliktów. Jeżeli w tym czasie kogokolwiek uraziłem, dotknąłem, za wszelkie zaniechania i błędy lekarskie bardzo przepraszam.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i szczęść Boże.
lekarz Andrzej Kość

Facebook Comments