Projekt ogrzewania kościoła – ustalenia

17 maja, w remizie OSP w Dursztynie, odbyło się zebranie parafialne zwołane przez ks. proboszcza Jerzego Kulpę, Radę Parafialną oraz sołtys wsi, Stanisławę Sołtys. Tematyka zebrania dotyczyła projektu modernizacji ogrzewania kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

Pierwsze tego typu zebranie odbyło się w marcu tego roku. Poddano wówczas pod rozwagę kilka możliwości zapewnienia właściwej temperatury oraz wentylacji w kościele. Marcowe spotkanie nie rozstrzygnęło się, niestety, konkretnymi ustaleniami. Postanowiono jedynie poszukać nowych (bardziej ekonomicznych) rozwiązań oraz sprawdzić ofertę konkurencji.

Dzisiejsze spotkanie proboszcz rozpoczął od poinformowania mieszkańców o znalezieniu najlepszej – jego zdaniem – oferty ogrzewania kościoła. Miałaby to być propozycja firmy AREA – TERM, mającej swoją siedzibę w Wieliczce. Ojciec Jerzy zadbał o to, by przedstawiciel potencjalnego wykonawcy osobiście stawił się dziś na spotkanie i “z pierwszej ręki” wyjaśnił mieszkańcom szczegóły techniczne planowanego przedsięwzięcia.

Proponowane przez AREA – TERM pompy ciepła typu “powietrze – powietrze” to koszt rzędu 78.000 zł netto. Przedstawiając te wyliczenia, proboszcz podkreślił, że złożył już wstępny wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii (takimi właśnie są pompy ciepła). Jeśli końcowy wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, koszt inwestycji dla mieszkańców obniży się aż o 40%.

Pompy takie funkcjonują już  m.in. w kościele w Borze. Ojciec Jerzy, w towarzystwie pani sołtys, Michała Hornika oraz Mariana Goleniowskiego, osobiście jeździł zasięgnąć opinii proboszcza tamtejszej parafii. Trudno konkretnie przewidzieć koszty eksploatacji pomp (mają być zainstalowane 2), gdyż na wysokość zużycia energii wpływ będzie miała, m. in. temperatura powietrza na zewnątrz.

Przedstawiciel AREA – TERM wyjaśnił mieszkańcom szczegóły działania proponowanych pomp, ich montażu oraz rozmieszczenia w kościele. Przy tej okazji wynikła konieczność obudowania kanałów powietrznych (przebiegających pod bocznymi ławkami) estetycznymi, dopasowanymi do boazerii panelami.

Pracownik AREA – TERM podkreślił ponadto, że reprezentowana przez niego firma daje na swój produkt 24 miesiące gwarancji. Zapytany o żywotność instalacji, odpowiedział, że przy właściwym użytkowaniu, dbaniu o przeglądy okresowe oraz prawidłową konserwację, system ten powinien posłużyć kościołowi przynajmniej 20 lat.

Projekt założenia pomp ciepła “powietrze – powietrze” poddano pod ogólne głosowanie i przyjęto większością głosów. Proboszcz otrzymał tym samym “zielone światło” do załatwiania dalszych formalności w Ochronie Środowiska.

Najprawdopodobniej prace rozpoczną się we wrześniu.

Facebook Comments