Poświęcenie pokarmów i Wigilia Paschalna

W dzień poprzedzający zmartwychwstanie Pana Jezusa, podobnie jak w Wielki Piątek, nie odprawia się mszy świętej. Według tradycji żydowskiej Wielka Sobota kończy się po zapadnięciu zmroku. Dopiero wtedy sprawowana jest msza Wigilii Paschalnej. W rachubie żydowskiej to już jednak obchody Wielkiej Nocy.

Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na zmartwychwstanie Panie Jezusa. Od Wielkiego Piątku różni się tym, że rozpacz, strach i ból niewyobrażalnej straty dnia poprzedniego zastępuje przeczucie radosnej, niedalekiej już zmiany.  Nadal w ciszy i skupieniu przez cały dzień wierni nawiedzają Groby Pańskie i adorują wystawione krzyże.

Poświęcenie pokarmów

O godz. 14.30 nastąpiło pobłogosławienie pokarmów na nasze stoły wielkanocne. W koszykach, jak tradycja i zwyczaj nakazuje, znalazły się: chleb – podstawowy pokarm człowieka; jajka – symbol odradzającego się życia; sól – minerał życiodajny, odstraszający zło; wędlina – symbol zdrowia i płodności; ser – symbol przyjaźni między człowiekiem a przyrodą; chrzan – symbol krzepy i siły fizycznej oraz ciasto – symbol umiejętności i doskonałości (koniecznie z własnego wypieku).

Wigilia Paschalna

O godz. 20.00 rozpoczęły się obrzędy Wigilii Paschalnej. Przed kościołem rozpalono ognisko, którego płomienie zostały poświęcone przez kapłana, a następnie od poświęconego ognia zapalono paschał symbolizujący Chrystusa, który jest Światłością Świata. To za jego sprawą dokonała się Pascha – przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.

Po tym wstępie w uroczystej procesji księża z ministrantami wnieśli paschał do świątyni i umieścili go w przygotowanym do tego celu ozdobnym świeczniku. Po trzykrotnym śpiewie zaintonowanym przez proboszcza: “Światło Chrystusa” i odpowiedzi: “Bogu niech będą dzięki” — zgromadzeni w kościele zapalili swoje świece od paschału. Liturgia światła skończyła się odśpiewaniem Orędzia paschalnego, czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.

Liturgia słowa Wigilii Paschalnej była wyjątkowo rozbudowana. W pełnej wersji składała się z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze czytania pochodziły ze Starego Testamentu, a ich cykl zakończył się Bożą obietnicą oczyszczenia i przemiany człowieka.

Chwała na wysokości Bogu odśpiewano przy biciu w dzwony. Po nim nastąpiło czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian, który mówi o tym, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Po radosnym Alleluja nastąpił tekst Ewangelii o pustym grobie. Liturgię słowa zamknęła homilia wygłoszona przez proboszcza, Jerzego Kulpę.

Trzecią część uroczystości Wigilii Paschalnej dotyczyła tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych.  Uroczystości Wigilii Paschalnej zakończyły się komunią świętą i uroczystym błogosławieństwem.

Ostatnim akcentem było wezwanie do udziału w procesji rezurekcyjnej, która będzie miała miejsce jutro o godz. 6.00.

 

Facebook Comments