Pobór opłat za wodę – II półrocze 2016 r.

Skarbnik Spółki Wodno-Kanalizacyjnej w Dursztynie informuje, że w dniach 7 stycznia (sobota) oraz 13 i 14 stycznia (piątek i sobota) będą sczytywane stany liczników oraz pobierana opłata członkowska za 2017 r. i opłata za zużytą w II półroczu 2016 r. wodę.

Wizyta na Skałce przewidziana jest na sobotę 14 stycznia.

Prosimy o zabezpieczenie środków finansowych w tym okresie.

 

Facebook Comments