Jubileusz 110-lecia istnienia OSP Dursztyn

Dawno już tak nie trzęsło Dursztynem jak w minioną niedzielę 20 września! A wszystko za sprawą hucznie obchodzonego w tym dniu Jubileuszu 110-lecia istnienia naszej Ochotniczej Straży Pożarnej!

Z tej wyjątkowej okazji zjechały się do Dursztyna liczne jednostki z okolicznych OSP po to, by wraz z dursztyńskimi kolegami po fachu uczcić ich wielkie święto. Nie zabrakło również przybyłych na tę okoliczność przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, wśród których wymienić należy: wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha, posła na Sejm RP Edwarda Siarkę, radnych Sejmiku Wojewódzkiego: Stanisława Barnasia i Jana Hamerskiego, wicestarostę Powiatu Nowotarskiego Władysława Tylkę oraz członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusława Waksmundzkiego.

Honory “gospodarzy domu” pełnili strażacy OSP Dursztyn z komendantem Michałem Hornikiem na czele, a wspomagali ich w tych czynnościach: z właściwym sobie wdziękiem – sołtys wsi Stanisława Sołtys oraz z typową dla siebie życzliwością ks. proboszcz Jerzy Kulpa.

Właściwe świętowanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 11.00. Jeszcze przed nim pod remizą zebrały się wszystkie przyjezdne jednostki OSP, by wraz z obchodzącą swój jubileusz jednostką dursztyńską udać się w uroczystym przemarszu do kościoła. Mszę św. dziękczynną w intencji strażaków (podczas której dokonano poświęcenia nowego sztandaru OSP) odprawił specjalnie na tę okoliczność zaproszony prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej o. Rufin Maryjka.

Po uroczystościach kościelnych wszystkie jednostki strażackie ze swoimi komendantami udały się w przemarszu na plac przed remizą. Tu ks. proboszcz na ręce komendanta Michała Hornika przekazał ufundowany przez siebie sztandar. Uroczyste zaprezentowanie ofiarowanej chorągwi odbyło się poprzez przemarsz reprezentacyjnego pocztu sztandarowego przed innymi jednostkami OSP i przybyłymi na tę okoliczność gośćmi. Doniosłość tej chwili podkreślono wciągnięciem na przygotowany wcześniej maszt flagi Polski.

Po zaprezentowaniu nowego sztandaru dursztyńskiej OSP nadszedł ważny dla wszystkich strażaków moment – wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych.

I tak: Złotym medalem uhonorowano: Krzysztofa Błachuta, Andrzeja Kaczmarczyka, Stanisława Bigosa, Andrzeja Sowę, Stanisława Sołtysa i Andrzeja Sołtysa.

Srebrny medal wręczono: Bogdanowi Pierchale, Grzegorzowi Hornikowi, Januszowi Sołtysowi, Zdzisławowi Sowie, Krzysztofowi Jeleniowi, Leszkowi Sołtysowi i Michałowi Hornikowi.

Brązowym medalem zaś odznaczono: Dariusza Jelenia, Andrzeja Bizuba, Daniela Kaczmarczyka i Krzysztofa Bigosa.

Tytuł “Wzorowego Strażaka” przyznano: Mariuszowi Hornikowi, Adrianowi Kaczmarczykowi, Arturowi Waniczkowi, Rafałowi Sowie, Serwerynowi Jeleniowi, Mirosławowi Bigosowi, Mirosławowi Kaczmarczykowi, Ilonie Babiak, Weronice Pawlik, Karolinie Bizub oraz Paulinie Bizub.

Srebrną odznakę “Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” otrzymali: Dawid Waniczek, Marcelina Zygmund, Katarzyna Tomaszkowicz oraz Edyta Knurowska.

Osobnego gestu uznania doczekał się czas (w dziesięcioleciach liczony) czyli tzw. wysługa lat: I tak za 60-letnią ofiarną służbę nagrodzono Józefa Pierchałę, a za 55-letnią: Andrzeja Kaczmarczyka, Walentego Pitka, Walentego Kaczmarczyka oraz Andrzeja Sowę. 45 lat swojego życia straży poświęcili: Bronisław Sołtys i Kazimierz Hornik, a 40: Albin Kubuszek, Franciszek Kaczmarczyk i Seweryn Jeleń. Od 35 lat obowiązki strażaka pełni Franciszek Bizub, a od 30 – Stanisław Waniczek. Najmłodsi stażem odznaczeni w tej kategorii to: Kazimierz Bratkowski (25 lat służby) oraz Florian Kaczmarczyk (20 lat).

Dalszą część uroczystości stanowiły mowy okolicznościowe wygłoszone  m. in. przez posła Edwarda Siarkę, wójta Jana Smarducha, sołtys Stanisławę Sołtys, prezesa OSP Dursztyn Walentego Kaczmarczyka i innych. Wspólnym, powtarzającym się elementem wszystkich wystąpień był podziw dla stażu osiągniętego przez dursztyńskich strażaków oraz życzenie, by w niesłabnącym składzie i przy równym zaangażowaniu jak do tej pory, pełnili nadal i niestrudzenie swoją służbę w myśl zawołania:

“Bogu na chwałę, bliźnim na ratunek!”

Prócz indywidualnych odznaczeń, Ochotnicza Straż Pożarna w Dursztynie doczekała się również zbiorowych wyróżnień, wśród których wymienić należy: Medal Pamiątkowy Podhala od Powiatu Nowotarskiego, Medal “Polonia Minor” od Stanisława Barnasia oraz tablicę z gratulacjami od Gminy Nowy Targ.

Świętujący swój wielki jubileusz strażacy nie zapomnieli także o swoich darczyńcach, przyjaciołach i dobrodziejach, którzy w ten czy inny sposób przez długie lata wspierali ich w pełnieniu tej obywatelskiej służby.  Chcąc podkreślić wdzięczność i uznanie dla ich postawy  przyznali odznaczenia następującym osobom: wójtowi Janowi Smarduchowi, sołtys Stanisławie Sołtys, proboszczowi Jerzemu Kulpie, Piotrowi Surmie, Józefowi Pierchale, Kindze Polak, Wojciechowi Sołtysowi oraz radnemu gminy Nowy Targ Krzysztofowi Waniczkowi.

Część oficjalną zakończono uroczystą defiladą wszystkich jednostek oraz obiadem dla przybyłych gości.

Zdjęcia: Wioletta Waniczek

 

Facebook Comments