10-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

Zakładanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój produktów lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to tylko niektóre operacje mogące liczyć na wsparcie w ramach przewidzianego na lata 2014-2020 programu LEADER.

18 kwietnia 2015 r. w Zespole Zamkowym w Niedzicy Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy obchodziło Jubileusz 10-lecia działalności Lokalnej Grupy Działania. Wydarzeniu temu towarzyszyła promocja „Dobrych Praktyk” w realizacji projektów w ramach osi LEADER.

Podstawowym celem działalności LGD oraz wszelkich projektów w ramach osi LEADER była szeroko rozumiana poprawa jakości życia mieszkańców wsi – podkreślał witający gości Julian Kowalczyk – prezes SRSiO. Przedstawione w folderze “LGD – jedno a daje tak wiele!” projekty zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Spisza i części Podhala są znakiem wyraźnej poprawy jakości życia na obszarze działania naszej LGD.

Prowadzący prezentację dotychczasowych dokonań i osiągnięć LGD Jan Budz – członek Rady Stowarzyszenia zauważył, że codziennie obserwuje, jak odwiedzający Spisz turyści korzystają z tablic informacyjnych ulokowanych przez SRSiO w każdej spiskiej miejscowości. – Skoro czytają – znaczy to również, że się interesują. To my daliśmy im możliwość łatwego i przystępnego zdobycia wiedzy o naszym regionie.

Po tym wystąpieniu Sylwia Bruśniak – przedstawicielka Małopolskiej Sieci LGD dokonała szczegółowej prezentacji 15 najciekawszych “dobrych praktyk”, na które zebrani na sali goście mogli oddać swój głos. Zaprosiła również do zgłaszania własnych, autorskich koncepcji w ramach akcji “Mam pomysł”, której celem jest promowanie rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia atrakcyjności regionu.

Omówienia programu LEADER na lata 2014-2020 dokonał osobiście prezes SRSiO, Julian Kowalczyk, który  zauważył, że absolutnym priorytetem i głównym warunkiem otrzymania dotacji na realizację konkretnych celów będzie tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Korzystając z okazji, Julian Kowalczyk poinformował zebranych, że Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy w niedalekiej przyszłości ma zamiar połączyć się z Grupą „Pieniny – Gorce”, tworząc tym samym nową, większą jednostkę z siedzibą w Nowym Targu. Inicjatywa ta została podyktowane chęcią dostosowania się do zmieniających się realiów, w których – według przyjętych zasad – „duży może więcej”.

 

Facebook Comments