Egzamin szóstoklasisty za nimi!

Dla naszych szóstoklasistów tegoroczne Prima Aprilis miało inny wymiar niż zawsze. Dzisiejszy dzień musieli wziąć bardzo serio. Zaplanowany na 1 kwietnia sprawdzian szóstoklasisty był pierwszym ważnym egzaminem w ich życiu. I choć jego wyniki nie wpłyną realnie na przyjęcie do gimnazjum (jest ono obowiązkowe dla wszystkich), to mogą zaważyć na tym, do jakiego gimnazjum trafią po podstawówce.

O godz. 9.00 rozpoczął się sprawdzian z języka polskiego i matematyki, a o godz. 11.45 sprawdzian z języka angielskiego. Część pierwsza egzaminu trawała 80 minut, a druga 45 minut.

Kiedy wyniki?

Ostateczne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 2015 pojawią się pod koniec roku szkolnego. W dniu jego zakończenia każdy uczeń otrzyma zaświadczenie z liczbą punktów, jakie uzyskał z testu. Na dokumencie podane będą cztery wyniki: z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki), wynik z części drugiej (z języka angielskiego).

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty będą wyrażone w procentach. Jak czytamy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Na dzisiejszy egzamin stawili się wszyscy szóstoklasiści w liczbie 5 osób. I choć widać było w ich zachowaniu lekką nerwowość i tremę, to humory jednak dopisywały. Przejęci pierwszym swoim zewnętrznym egzaminem z utęsknieniem i obawą jednocześnie oczekiwali wybicia godz. 9.00.  Przecież nie od dziś wiadomo, że najgorsze w tym wszystkim jest czekanie.

Wszystkim piszącym pozostaje życzyć jak najlepszych rezultatów końcowych!

Facebook Comments