“Burza mózgów” na zebraniu

W niedzielę 8 marca w remizie OSP odbyło się zebranie parafialne zwołane przez o. proboszcza Jerzego Kulpę oraz Radę Parafialną. W spotkaniu wzięła udział sołtys wsi, Stanisława Sołtys oraz liczna grupa parafian.

Tematem spotkania była modernizacja ogrzewania kościoła. Jak argumentował o. proboszcz i wspierająca go Rada Parafialna, zachodzi istotna konieczność zamontowania w niedługim czasie odpowiedniej instalacji grzewczej w naszej świątyni. Ta, która obecnie istnieje (elektryczne piece grzejące) nie dość, że zużywa ogromną ilość energii, to jeszcze negatywnie wpływa na wygląd ścian i sufitów. Trudno też powiedzieć, że w kościele jest wystarczająco ciepło – zwłaszcza przy niskich temperaturach na zewnątrz.

O. Jerzy zwracał uwagę na butwiejące z braku odpowiedniej wentylacji i niskiej temperatury stacje Drogi Krzyżowej oraz niszczejące figury świętych w ołtarzach. Argumentował, że trud budowniczych tego kościoła może pójść na marne, jeśli już teraz nie podejmie się odpowiednich kroków, zmierzających do poprawy ogrzewania kościoła w sezonie zimowym oraz zapewnienia właściwej cyrkulacji powietrza.

Poddano pod rozwagę kilka sposobów ogrzewania, m.in.: węglowego, gazowego i pomp ciepła. Ten ostatni, choć dość kosztowny, niósł nadzieję uzyskania 40% dotacji z ochrony środowiska, ponadto rozwiązywał kwestię wentylacji, a w przyszłości dawał szansę otrzymania dotacji na wymianę drzwi i okien.

Z powodu braku jednomyślności co do najbardziej ekonomicznego projektu (tak pod względem instalacji, jak i eksploatacji) postanowiono  poddać pod rozwagę propozycję ogrzewania turbinowego, podsuniętą przez Andrzeja Kaczmarczyka, sprawdzić ofertę firmy konkurencyjnej, która również mogłaby zainstalować pompy ciepła, a także sprawdzić ogrzewanie, jakie wybrał proboszcz kościoła w Podszklu.

Drugim punktem zebrania było przegłosowanie sposobu zbierania składek na ten cel. Ustalono, że będą one wybierane nie spod numeru (jak było to do tej pory), ale od rodziny.

 

Facebook Comments