Wydarzenia

Odchodzi od nas o. Kamil

Wczoraj na Radzie Parafialnej o. proboszcz poinformował, że z końcem czerwca odejdzie od nas o. Kamil. Pożegnanie udającego się do Jarosławia o. Kamila Szadkowskiego odbędzie się w niedzielę 24 czerwca podczas uroczystości odpustowych. Jego następca […]