Projekt zagospodarowania przestrzennego – obwieszczenie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWY TARG

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Klikuszowa” sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/378/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Klikuszowa-1” i „Klikuszowa-2”,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Lasek” sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/418/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Lasek-1”, „Lasek-2” i „Lasek-3”,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Morawczyna” sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/385/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Morawczyna”,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rogoźnik” sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/390/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Rogoźnik”,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dębno” sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/373/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Dębno”,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Dursztyn” sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/375/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Dursztyn-1” i „Dursztyn-2”.

Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu
13 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 godzinach: 15:00-16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Targ na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 40 i 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Nowy Targ na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ lub na adres e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowy Targ.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


trzy × pięć =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.