Zebranie sprawozdawcze OSP za rok 2016 – protokół

W sobotę 11 lutego w remizie OSP odbyło się planowe Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dursztynie za rok 2016.

W zebraniu wzięła udział większość druhów z naszej jednostki oraz zaproszeni goście:  delegat zarządu gminnego OSP – Marian Drożdż, proboszcz naszej parafii – o. Jerzy Kulpa, sołtys naszej wsi – Stanisława Sołtys oraz radny gminy – Krzysztof Waniczek.

Zebranie rozpoczął i gości przywitał prezes OSP Walenty Kaczmarczyk, którego wybrano równocześnie na przewodniczącego całego zebrania. Z kolei sekretarzem została Katarzyna Tomaszkowicz. Powołano Komisję Wnioskową, a sprawozdanie z działalności za rok ubiegły szczegółowo przedstawił komendant straży Michał Hornik. Z jego sprawozdania wynika, że w roku 2016 nasza jednostka:

  • liczyła 35 członków,

  • na zawodach sportowo – pożarniczych zaprezentowała się drużyna męska, zajmując 14. miejsce,

  • brała udział w 2 pożarach w Nowej Białej, 4 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń oraz zabezpieczaniu wyścigów kolarskich,

  • zorganizowała 2 uroczystości, tj. Zielone Świątki oraz Dzień Strażaka,

  • w kwietniu brała udział w ćwiczeniach w Nowej Białej,

  • do obstawy Światowych Dni Młodzieży wydelegowała 3 druhów naszej jednostki, tj. Daniela Kaczmarczyka, Bartłomieja Kaczmarczyka oraz Marcina Sołtysa,

  • brała czynny udział w obchodach świąt kościelnych, odpustach parafialnych, reprezentowała naszą OSP na jubileuszach w Łopusznej, Nowej Białej, Niedzicy, Frydmanie i Morawczynie, ponadto brała udział w mszy strażackiej na Turbaczu oraz w zabezpieczeniu odpustu w Ludźmierzu,

Po przedstawieniu sprawozdania komendant podziękował zaproszonym gościom za wsparcie naszej jednostki oraz druhom i druhnom za wykonywaną pracę na rzecz naszej OSP. Następnie głos zabrał druh Florian Kaczmarczyk, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez skarbnika OSP – Edytę Knurowską sprawozdania finansowego. Po nim komendant Michał Hornik przedstawił plan na 2017 rok, z którego wynika, że planowany jest zakup aparatów powietrznych, torby medycznej R1 oraz uzupełnienie umundurowania. Nie było zastrzeżeń do prowadzenia dokumentacji oraz działalności Zarządu OSP. Udzielono więc absolutorium za rok sprawozdawczy.

Następnie głos zabrał przedstawiciel władz z Miejsko Gminnego Zarządu OSP – Marian Drożdż, który podziękował za udział naszej jednostki we wszelkich uroczystościach strażackich oraz za udaną współpracę z naszą OSP. Na zakończenie zebrania głos zabrała sołtys wsi – Stanisława Sołtys, która również podziękowała za zaangażowanie naszej jednostki oraz poprosiła o dalszą współpracę.

Na tym zebranie zakończono.

Katarzyna Tomaszkowicz (protokolant)

Zdjęcia: Marcelina Zygmund

Facebook Comments