XXVII Śpiskie Zwyki – wyniki

Jak wyglądałaby dzisiaj kultura i folklor Spisza, gdyby 27 lat temu nie powstała potrzeba pielęgnowania naszej tożsamości, która przyjęła formę corocznego przeglądu, zmieniając swoją nazwę na dzisiejsze “Spiskie Zwyki”? – zapytuje Adam Święty, autor artykułu zamieszczonego na portalu internetowym gminy Łapsze Niżne.

4 lutego 2017 r. 2-dniową imprezę kulturalną świętującą kulturę Spisza, tzw.”Spiskie Zwyki” rozpoczęli: Krystyna Milaniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Jakub Jamróz, wójt gminy Łapsze Niżne. Na ten 1 dzień w roku mury zamku Dunajec doświadczyły uczty folkloru Spisza, dzięki gościnności Ewy Mazur dyrektor Zamku Dunajec w Niedzicy.

Zdjęcia: Tygodnik Podhalański

Sobotnie i niedzielne zmagania oceniała komisja w składzie:

 • Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog,
 • Michalina Wojtas – choreograf,
 • Jadwiga Adamczyk – muzyk, przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu,
 • Benedykt Kafel – etnograf, przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu.

Komisja Artystyczna oceniająca 61 występów, wśród których było:

 • 20 instrumentalistów skrzypków (w tym 11 dzieci, 6 młodzieży, 3 dorosłych),
 • 15 śpiewaków (w tym 9 dzieci, 4 młodzieży, 2 dorosłych),
 • 4 grup śpiewaczych (w tym 3 dzieci, 1 młodzieży),
 • 18 gawędziarzy (w tym 14 dzieci, 4 młodzieży),
 • 3 w kategorii mistrz-uczeń gry na skrzypcach i 1 w kategorii mistrz-uczeń śpiew

z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ postanowiła przyznać miejsca:


Wyniki I dnia:

W konkursie solistów skrzypków:

Kategoria dziecięca:

 • 2 równorzędne I miejsca – Marcin Bednar z Frydmana oraz Zuzanna Pietraszek z Krempach,
 • 3 równorzędne II miejsca – Karol Knurowski z Dursztyna, Michał Brzyzek z Krempach, Gabriela Sołtys z Jurgowa,
 • 2 równorzędne III miejsca – Emilia Brzyzek z Krempach, Filip Młynarczyk z Jurgowa.
 • 4 wyróżnienia dla: Natalii Bogacz z Kacwina, Patryka Dydy z Kacwina, Karola Kuchty z Kacwina oraz Andrzeja Krupy z Jurgowa

Kategoria młodzieżowa:

 • I miejsce – Andrzej Milaniak z Niedzicy,
 • II miejsce – Jakub Ferko z Frydmana,
 • 3 równorzędne III miejsca – Maksymilian Tażyk z Frydmana, Dominik Kikla z Czarnej Góry, Bartłomiej Wacław z Czarnej Góry,
 • oraz wyróżnienie dla Martyny Sołtys z Jurgowa.

Kategoria dorosłych:

 • 2 równorzędne I miejsca – Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych, Sylwester Fic z Łapsz Niżnych.
 • II miejsce – Patryk Kaczmarczyk z Trybsza.

W konkursie śpiewaków solistów:

Kategoria dziecięca:

 • 2 równorzędne I miejsca – Ewa Wojtanek z Jurgowa, Karolina Bizub z Czarnej Góry.
 • II miejsce – Justyna Bogacz z Kacwina.
 • 3 równorzędne III miejsca – Marta Sowa z Dursztyna, Arkadiusz Bednar z Frydmana, Zofia Bednar z Frydmana.

Trzy wyróżnienia dla: Emilii Sowa z Łapsz Niżnych, Pauliny Ganczar z Frydmana, Zofii Wacław z Czarnej Góry.

Kategoria młodzieżowa:

 • I miejsce – Łukasz Bryja z Łapsz Niżnych.
 • II miejsce – Julita Kapołka z Łapsz Niżnych, .
 • Dwa równorzędne III miejsca – Agnieszka Rusnak z Jurgowa, Julia Molitorys z Kacwina.

Kategoria dorosłych:

 • I miejsce – Judyta Ptak z Jurgowa.
 • II miejsce – Paulina Drążek z Niedzicy.

W konkursie grup śpiewaczych:

W kategorii dziecięcej:

 • I miejsca nie przyznano.
 • II miejsce – grupa śpiewacza z Jurgowa (Gabriela Rusnak, Zofia Wojtas)
 • 2 równorzędne III miejsca – grupa śpiewacza z Dursztyna (Karolina Surma, Anna Sowa, Aleksandra Waradzyn, Julia Hornik, Marta Sowa), grupa śpiewacza z Krempach (Anna Sobolak, Wiktoria Sobolak).

W kategorii młodzieżowej:

 • I miejsce – grupa śpiewacza z Łapsz Wyżnych (Dawid Sołtys, Mateusz Sołtys, Piotr Sołtys, Karol Krzysik, Anna Krzysik, Julia Biegun, Aneta Gryglak, Katarzyna Brawiak)

W kategorii dorosłej:


W konkursie gawęd:

W kategorii dziecięcej:

 • 3 równorzędne I miejsca – Anna Szpernoga z Kacwina, Marcel Miśkowicz z Trybsza, Krzysztof Stanek z Łapsz Niżnych.
 • 3 równorzędne II miejsca – Szymon Wolski z Jurgowa, Karol Pojedyniec z Łapsz Niżnych, Bartłomiej Budz z Trybsza.
 • 6 równorzędnych III miejsc – Emilia Szczechowicz z Łapsz Wyżnych, Natalia Bryja z Łapsz Niżnych, Gabriela Turkot z Trybsza, Marek Plewa z Frydmana, Eliza Dudas z Frydmana, Martyna Ganczar z Frydmana.
 • 2 wyróżnienia dla Zbigniewa Kuruca z Łapszanki oraz Jadwigi Juras z Kacwina.

W kategorii młodzieżowej:

 • I miejsce – Anna Radecka z Kacwina.
 • 2 równorzędne II miejsca – Patryk Sowa z Dursztyna, Aleksandra Domijan z Frydmana.
 • III miejsce – Kamila Jandura z Frydmana.

W konkursie gry na skrzypcach w kategorii mistrz – uczeń:

 • 2 równorzędne I miejsca – Leszek Szewczyk – mistrz, uczniowie: Karol Knurowski, Szymon Sołtys, Aleksandra Sołtys, Michał Zygmund oraz Dominika Wnęk – mistrz, uczeń: Marcin Bednar.
 • Wyróżnienie dla Pauliny Gryglak – mistrz, uczniowie: Alicja Gryglak, Natalia Starostowicz.

W konkursie śpiew w kategorii mistrz – uczeń:

 • I miejsce – Maria Wnęk – mistrz, uczeń: Dominika Wnęk.

Do ogólnopolskiego konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów weselnych ,,Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja wytypowała następujące osoby:

 • W konkursie skrzypków z kategorii dziecięcej: Marcin Bednar z Frydmana oraz Zuzanna Pietraszek z Krempach.W kategorii młodzieżowej: Andrzej Milaniak z Niedzicy, w kategorii dorosłych: Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych oraz Sylwester Fic z Łapsz Niżnych.
 • W konkursie śpiewaków solistów z kategorii dziecięcej: Ewa Wojtanek z Jurgowa, Karolina Bizub z Czarnej Góry. W kategorii młodzieżowej: Łukasz Bryja z Łapsz Niżnych.W kategorii dorosłych: Judyta Ptak z Jurgowa.
 • W konkursie grup śpiewaczych w kategorii młodzieżowej: grupę śpiewaczą z Łapsz Wyżnych (Dawid Sołtys, Mateusz Sołtys, Piotr Sołtys, Karol Krzysik, Anna Krzysik, Julia Biegun, Aneta Gryglak, Katarzyna Brawiak).
 • W konkursie gawędziarzy z kategorii dziecięcej: Anna Szpernoga z Kacwina, Marcel Miśkowicz z Trybsza, Krzysztof Stanek z Łapsz Niżnych. W kategorii młodzieżowej: Anna Radecka z Kacwina.

Wyniki II dnia:

Komisja Artystyczna po obejrzeniu 17 zespołów regionalnych, w tym 9 dziecięcych, 2 młodzieżowych i 6 w kategorii dorosłych podczas XXVII „Śpiskich Zwyków” w dniu 5 lutego 2017r. przyznała następujące miejsca i nagrody pieniężne za najlepsze walory zawarte w prezentowanych programach:

Kategoria dziecięca:

2 równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 500,00 zł otrzymują:

 • Zespół „ Trybskie Dzieci” z Trybsza,
 • Zespół „Mali Toniecnici” z Krempach.

3 równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 400,00 zł otrzymują:

 • Zespół „Dunajec” z Niedzicy,
 • Zespół „Honaj” z Dursztyna,
 • Zespół „Małe Jedlicki” z Łapsz Wyżnych.

3 równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 300,00 zł otrzymują:

 • Zespół „Frydmanianie” z Frydmana,
 • Zespół „Łapsańskie Fijołecki” z Łapsz Wyżnych,
 • Zespół „Ciardasie” z Czarnej Góry.

Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości 150,00 zł otrzymuje zespół „Bystry Potok” z Kacwina


Kategoria młodzieżowa:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł otrzymuje:

 • Zespół „Czardasz” z Niedzicy.

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymuje:

 • Zespół „Bystry Potok” z Kacwina.

Kategoria dorosła:

2 równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 800,00 zł otrzymują:

 • Zespół „Hajduki” z Łapsz Wyżnych,
 • Zespół „Podhale – grupa spiska z Jurgowa”.

3 równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości 700,00 zł otrzymują:

 • Zespół „Honaj” z Dursztyna,
 • Zespół „Bystry Potok” z Kacwina,
 • Zespół „ Zielony Jawor” z Krempach.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł otrzymuje:

 • Zespół „Frydmanianie” z Frydmana.

Nagrody pieniężne o łącznej wartości 2 000,00 zł ufundowane zostały przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. Fundatorem pozostałych nagród jest Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.

Na Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce-Zdroju komisja kwalifikuje zespół „Trybskie Dzieci” z Trybsza z programem „Druciorz”.

Na Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych – Pogórzańskie Gody komisja kwalifikuje zespół „Podhale – grupa spiska z Jurgowa” z programem „Ogrywanie mojek w Jurgowie”.

Źródło: https://www.lapszenizne.pl/aktualnosci/xxvii-spiskie-zwyki-4-i-5-luty-2017r

 

Facebook Comments