Wyniki referendum w Dursztynie i gminie Nowy Targ

Frekwencja we wczorajszym referendum na terenie Gminy Nowy Targ wyniosła 5,80%. Wyborcy zagłosowali następująco:

  • Pytanie 1: Czy jest Pani/Pan za wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Za było 79,90% a przeciw 20,10% głosujących.
  • Pytanie 2: Czy jest Pani/Pan za utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Za było 14,76% a przeciw 85,24% głosujących.
  • Pytanie 3: Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Za było 90,82% a przeciw 9,18% głosujących.

wyniki-wykres-300x156

Tabela ze szczegółowym przedstawieniem wczorajszego referendum:

tabelka-300x199

 

 

 

 

 

 

Dursztyn: z 403 uprawnionych do głosowania osób, zagłosowały tylko 43 osoby!

Źródło: http://www.ugnowytarg.pl/node/5057

Facebook Comments