Wybory sołtysa – 19 kwietnia 2015 r

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY TARG z dnia 10 lutego 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013.594 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/401/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie nadania statusów sołectwom oraz Zarządzenia Wójta Gminy nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich – informuję, że wybory sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich 21 sołectwach odbędą się w niedzielę 19 kwietnia 2015 r.

W terminie do 26 marca 2015 r. do godz. 16.00 można zgłaszać Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysów i członków rad sołeckich odrębnie dla każdego sołectwa.

Głosowanie odbędzie się w tych samych lokalach wyborczych co wybory samorządowe w godz. od 8.00 – 18.00.

Ogłoszenie wyników wyborów ukaże się na stronie internetowej Urzędu Gminy i w siedzibie Urzędu 21 kwietnia 2015 r.

Facebook Comments