Walne zgromadzenie Spółki Wodno-Kanalizacyjnej – ustalenia

W dniu 28 grudnia 2014 roku, o godz. 13.00 w remizie OSP w Dursztynie odbyło się walne zgromadzenie Spółki Wodno-Kanalizacyjnej.

W toku spotkania przedstawiono:

1. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2014 rok,

2. Ustalono cenę za m3 wody na 2.50 zł brutto,

3. Ustalono wysokość abonamentu za wodę na:

  • 20 zł rocznie dla członków Spółki,
  • 100 zł rocznie dla osób niebędących członkami Spółki.

4. Przedstawiono plan prac na 2015 rok, który obejmuje:

  • modernizację magistrali na ul. Długiej (od p. Leszka Sołtysa do Sióstr Niepokalanek)
  • modernizację magistrali na ul. Zielonej.

5. Uzupełniono skład Zarządu Spółki o nowego członka – p. Zdzisława Sowę.

6. Nowy Zarząd Spółki powołał na stanowisko konserwatora p. Wiesława Waniczka.

 

Facebook Comments