Walne zebranie Spółki Wodnej – ustalenia

Nowe ujęcie wody, remont magistrali na ul. Długiej oraz zakup działki pod planowaną studnię – to tylko część spraw poruszonych na zebraniu Spółki.

Walne zebranie odbyło się w niedzielę 18 czerwca w remizie OSP. Na liście obecności podpisało się 39 członków. Prezes Wojciech Sołtys po przedstawieniu sprawozdania z poczynionych w minionym roku wydatków oraz otrzymaniu koniecznego absolutorium przeszedł do sedna sprawy, tj. do planów na przyszłość.

Poinformował m. in. o tym, że od 1 czerwca 2017 r. Spółka została płatnikiem podatku VAT. Zapewnił jednakże, że zmiana ta nie wpłynie na wysokość ceny za 1 m3 wody. Co więcej, decydując się na ten krok Spółka jedynie zyska, bo z faktur zakupowych będzie mogła odliczać podatek VAT, a tych w niedalekiej przyszłości będzie sporo, bo już od jakiegoś czasu zarząd myśli o wywierceniu nowego ujęcia wody. – Na razie wody jest pod dostatkiem, ale jeśli coś się stanie, wykopanie nowej studni to nie sprawa, którą da się zrobić z dnia na dzień – przekonywał Wiesław Waniczek, konserwator i skarbnik Spółki. – Taką rzecz, jak nowe ujęcie wody trzeba planować do przodu. Podobnego zdania byli też prezes i wiceprezes Zdzisław Sowa.

Nowe ujęcie wody rozpatrywano w 3 możliwych lokalizacjach: koło stadionu sportowego, koło krzyża na Wierchu Dursztynka; w grę wchodziło też pogłębienie istniejącej, 30-metrowej studni pod zbiornikiem. Po wzięciu pod rozwagę różnych opcji wygrała najkorzystniejsza, tj. wywiercenie studni koło krzyża. Propozycję ulokowania jej koło stadionu odrzucono ze względu na wysoki koszt jej przyłączenia, który mógłby wynosić nawet ok. 60-70 tys. zł. –  Geodeta poproszony o ocenę warunków stwierdził, że woda w jednym i drugim miejscu będzie porównywalna. Dlatego wybraliśmy opcję tańszą w przyłączu, ale wiążącą się jednak z koniecznością zakupu działki pod studnię – wyjaśniał prezes Spółki.

Zebranie poprzez głosowanie przyjęło więc uchwałę o zakupie małej, leżącej na Wierchu Dursztynka działki. Przewidywany koszt wywiercenia na niej głębokiej na 100 m studni to ok. 40 tys. zł, a przyłączenia jej do zbiornika ok. 20 tys. zł. – Przyłącz na pewno będziemy realizować z własnych środków – wyjaśniał Wojciech Sołtys. – Co do wiercenia, mamy obiecaną pomoc z gminy.

Wśród innych poruszanych na zebraniu tematów znalazła się propozycja obniżenia rachunków za prąd poprzez założenie II taryfy. Co do kwestii remontowych, to Spółka planuje również modernizację najstarszej części magistrali na ul. Długiej, tj. od zbiornika w dół wioski; czyszczenie zbiornika oraz dorobienie kawałka magistrali na ul. Zielonej.

Facebook Comments