Ogłoszenia sołtysa

Zebranie wiejskie – sprawozdanie za 2014 rok

W niedzielę 29 marca w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ, Stanisława Szeligi, sołtys wsi, Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie 46 osób. Po czynnościach […]

Ogłoszenia sołtysa

29 marca – zebranie wiejskie

29 marca 2015 r., o godz. 13.00 w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie. Tematyka zebrania: sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2014, wystąpienie wójta na temat wykonania budżetu, podział budżetu sołectwa na rok 2015, […]