Ogłoszenia sołtysa

Mamy sołtysa i Radę Sołecką!

Przed godz. 20.00 wywieszono wyniki dzisiejszych wyborów. 1. Sołtysem wsi Dursztyn po raz kolejny została Stanisława Sołtys, uzyskawszy łącznie 195 głosów. 2. Do Rady Sołeckiej weszli: Waniczek Krzysztof – 162 głosy, Hornik Kazimierz – 148 […]