Remont drogi pod Gojną Skałą

Do 8 czerwca można było składać oferty w przetargu nieograniczonym rozpisanym na remont dróg rolniczych w kilku miejscowościach gminy Nowy Targ – w tym także w Dursztynie.

Na ostatnim zebraniu wiejskim zgłoszono konieczność wyremontowania 500 m.b. drogi pod Gojną Skałą. 35.000 zł przeznaczonych zostanie na ten cel ze środków sołectwa. Resztę kosztów pokryje gmina.

Zakres robót obejmować będzie (źródło: strona internetowa gminy):

– ścięcie obustronne poboczy na całym odcinku,
– profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na odcinku 500*3,5m,
– wyrównanie istniejącej podbudowy na odcinku 500*3,5m, tłuczeń kamienny 0/63mm,
– wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 5cm na odcinku 500*3,5m, kliniec 0/31,5mm – łamane.

Prace powinny zakończyć się najpóźniej 16 sierpnia 2016 r.

Zdjęcie w nagłówku: Jakub Świst

 

Facebook Comments