Oddziały dwujęzyczne w krempaskim Gimnazjum

Na podstawie uchwały Rady Gminy Nowy Targ krempaskie Gimnazjum od 1 września 2015 roku będzie nosiło nazwę Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Krempachach.

Jest to pierwsze gimnazjum w powiecie nowotarskim i jedno z kilku w województwie małopolskim, w którym nauczanie będzie odbywać się w systemie dwujęzycznym.  Ideę nauczania dwujęzycznego można najkrócej określić jako uczenie się języka poprzez jego praktyczne zastosowanie.

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne w szkole?  Od 1 września 2015 roku w jednym oddziale klas pierwszych uczniowie będą uczyć się języka angielskiego w zwiększonym wymiarze (5 godzin w tygodniu według rozszerzonego programu)  oraz dodatkowo dwóch przedmiotów (w roku szkolnym 2015/2016 – matematyki oraz geografii)  częściowo  w języku angielskim.

W pierwszej klasie przewiduje  się  wprowadzenie  na  lekcjach matematyki i geografii najprostszych pojęć z tych dziedzin oraz przede wszystkim przekazywanie prostych  poleceń  i komunikatów  w języku angielskim. W drugiej klasie wprowadzone będzie bardziej specjalistyczne słownictwo, a w klasie trzeciej część zajęć będzie odbywać się w języku angielskim. Zakres wprowadzonego na matematyce czy geografii języka angielskiego będzie regulował nauczyciel prowadzący i będzie ściśle  związany z poziomem  umiejętności językowych osiągniętych przez uczniów.

W ciągu trzech lat, począwszy od 2015, z pośród takich przedmiotów jak matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, plastyka sukcesywnie 2 lub 3 z nich będą nauczane w języku angielskim. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów, uczniowie krempaskiego Gimnazjum, a szczególności  uczniowie oddziału dwujęzycznego będą mieli do dyspozycji nowoczesną pracownię językową, oraz – podobnie jak 3 krotnie w poprzednich latach w programie Comenius – możliwość udziału w międzynarodowej współpracy ze szkołami  z całej Europy w ramach programu Erazmus.

Ponadto warto dodać, że Gimnazjum w Krempachach, obok młodej a jednocześnie wysoko wykwalifikowanej kadry (ponad 90 % to nauczyciele dyplomowani), ma świetną bazę – przestronne sale lekcyjne w większości wyposażone w projektory multimedialne oraz tablice interaktywne, pracownię informatyczną z 24 stanowiskami, pracownię  chemiczną, sale gimnastyczną  wraz z  siłownią (wewnętrzna) oraz przyszkolny kompleks sportowy z siłownią (zewnętrzną), tartanową bieżnią lekkoatletyczną oraz boiskami – pełnowymiarowym trawiastym do piłki nożnej i wielofunkcyjnym (z tartanowa nawierzchnią) do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Także już od 5 lat w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny z pełnym dostępem dla rodziców i uczniów.

Foto: Franciszek Pacyga

Przedruk artykułu za internetową wersją gazety “Na Spiszu”: https://app.box.com/s/0yb5srbybpmnk13ug0uivjevcbxwtvee

Facebook Comments