Niedziela Palmowa i zakończenie rekolekcji parafialnych

Poświęcenie palm wielkanocnych zbiegło się dzisiaj z zakończeniem wielkopostnych rekolekcji parafialnych prowadzonych od piątku przez redemptorystę, ojca Marka Krzyżkowskiego, pracującego od 2014 roku w Szczecinku. Na porannej mszy świętej oraz na sumie o godz. 11.00 sprawujący je kapłan wygłosił do wiernych ostatnie homilie rekolekcyjne.

Tuż przed rozpoczęciem mszy świętej na zewnątrz świątyni nastąpiło uroczyste poświęcenie palm wielkanocnych. W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozlimy. Podczas Liturgii Słowa odczytano więc fragment Ewangelii opisujący mękę i śmierć Pana Jezusa.

Rozstający się z Dursztynem ojciec Marek głosił wiernym wagę i doniosłość męki Pańskiej, jako warunku koniecznego do zdobycia życia wiecznego. Nawiązując do wydarzeń Wielkiego Tygodnia, podkreślał, jak ważne w życiu każdego człowieka są cierpienie i wyrzeczenie. Czasem – jak mówił – trzeba porzucić wygodę i bezpieczeństwo, by na ich ruinach zbudować coś wartościowego i dobrego. Bez cierpienia i poświęcenia każda miłość jest pusta, a bez męki i zmartwychwstania Jezusa na nic byłaby nasza wiara.

Na zakończenie ks. proboszcz podziękował rekolekcjoniście za trud i wysiłek włożone  w przygotowanie wiernych na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy. Przypomniał zgomadzonym, że dla ojca Marka nie są to pierwsze rekolekcje w Dursztynie, a także wyraził nadzieję na kolejne w przyszłości.

Ksiądz Marek Krzyżkowski również podziękował proboszczowi i zgromadzonym w kościele wiernym za – jak to określił – “odwagę” zaproszenia go do Dursztyna ponownie oraz za “odwagę” uczestniczenia w głoszonych przez niego naukach. Po podziękowaniach i wymianie uścisków z proboszczem udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa.

Facebook Comments