“Magiczny świat Jana Brzechwy” – VII Gminny Konkurs Czytelniczy

28 kwietnia w Zespole Szkół w Ostrowsku odbył się VII Gminny Konkurs Czytelniczy pt. “Magiczny świat Jana Brzechwy”.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Targ w liczbie 21 osób, a cel – jaki postawili przed sobą organizatorzy – to promowanie czytelnictwa oraz uwrażliwienie dzieci na piękno rodzimej poezji.

Liczyła się znajomość najważniejszych faktów z życia poety oraz treści napisanych przez niego wierszy. Ze Szkoły  Podstawowej w Dursztynie na konkurs do Ostrowska pojechało dwoje uczniów, którzy na etapie szkolnym wykazali się najlepszą znajomością twórczości Jana Brzechwy. Byli to: Adrian Hornik z klasy I oraz Kinga Waniczek z klasy III.

Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów. Najlepszy rezultat – 47,5 pkt. osiągnęła uczennica z Waksmundu.

Towarzysząca dzieciom nauczycielka, Katarzyna Jaworska, opisuje ten konkurs jako trudny. Maluchy z klas I – III musiały uporać się z ułożeniem całego wiersza z rozsypanych fragmentów, poradzić sobie ze samodzielnym zapisaniem daty urodzenia poety oraz daty wydania tomiku poetyckiego, a także skojarzyć pokazywane rekwizyty z konkretnymi utworami.

Rezultaty konkursu:

  • wynik Adriana – 38,5 pkt. – 8. miejsce,
  • wynik Kingi – 36,5 pkt. – 12. miejsce,
  • wynik szkoły – 6. miejsce.

 

Zdjęcia: Katarzyna Jaworska

 

Facebook Comments