Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 – spotkanie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ do włączenia się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Istnieje szansa dalszego rozwoju naszego regionu poprzez realizację kolejnych inicjatyw gospodarczych, społecznych i publicznych realizowanych przy wsparciu środków zewnętrznych pozyskanych za pośrednictwem LGD “Gorce, Spisz, Pieniny, Podhale” , które powstanie z połączenia się dwóch Stowarzyszeń : Rozwoju Spisza i Okolicy oraz LGD “Gorce – Pieniny” w perspektywie finansowej UE na lata 2015-2020.

Podstawowym dokumentem, który określi kierunki rozwoju obszaru jest Lokalna Strategia Rozwoju opracowana przy udziale mieszkańców.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu dotyczącym diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru naszej LGD co do kierunków jego rozwoju, które odbędzie się 17 czerwca 2015r (środa) o godz. 16:00 w Maniowach – sala konferencyjna w Urzędzie Gminy

Spotkania mają charakter otwarty, kolejne terminy spotkań będą ustalane na bieżąco z ekspertem.

Głównymi celami spotkań jest:

  • aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych prowadzonych podczas opracowywania LSR,
  • zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego – praca w grupach tematycznych: przedsiębiorczość, aktywność społeczna, infrastruktura, zasoby kulturowe,
  • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy zespołem opracowującym LSR a lokalną społecznością.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu.

O wszystkich etapach budowy nowej LSR będzie informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że w proces tworzenia LSR- u zostanie zaangażowana jak najliczniejsza grupa mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy.

Wszelkie sugestie, opinie proszę wysyłać na adres mailto:aleksandra.stachura@jura-ppj.pl bądź zgłaszać telefonicznie pod nr. tel. 18 334 11 44.

 

Facebook Comments