Jest nas tyle co w 2012 r.

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w gminie Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2016 roku zameldowanych na stałe było 23 723 osoby. Oznacza to wzrost ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy o 75 w porównaniu do roku 2015. Liczba mieszkańców stale wzrasta, a tendencja ta utrzymuje się nieprzerwanie od 2000 roku – donosi strona internetowa Urzędu Gminy.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku na świat przyszło 298 dzieci z terenu Gminy Nowy Targ. Oznacza to wzrost liczby narodzin o 43 względem roku 2015. Zgonów natomiast było 193, czyli o 2 więcej niż w roku poprzedzającym, co nie zmienia faktu, że bilans zgonów i narodzin wciąż jest dodatni.

opr. E. Skupień

Źródło: http://www.ugnowytarg.pl/node/5621

Facebook Comments