II miejsce Dursztyna w Konkursie Wiedzy o Spiszu

Wysoki wynik naszej szkoły w Konkursie Wiedzy o Spiszu to efekt idealnej współpracy uczniów i ich rodziców z nauczycielem – podkreśla z dumą Aleksandra Kachniarz, opiekunka szkolnego kółka regionalnego. Nie byłby on możliwy, gdyby uczniowie nie podeszli do tematu przygotowania się do konkursu uczciwie, rzetelnie i na serio i gdyby nie wspierali ich w tym działaniu zaangażowani rodzice!

16 listopada w Zespole Szkół im. Bronisława Czecha we Frydmanie odbył się XXXI Konkurs Wiedzy o Spiszu. Wzięło w nim udział 13 szkół podstawowych i 3 gimnazja ze spiskich miejscowości oraz Szkoła nr 6 z Nowego Targu. Ubiegłoroczną, jubileuszową edycję wygrała Szkoła Podstawowa we Frydmanie, dlatego to ona była gospodarzem tegorocznych zmagań. Oprócz drużynowych zawodów sprawdzających szczegółową wiedzę o Spiszu, a w przypadku szkół gimnazjalnych  także o Podhalu, odbył się również konkurs recytatorski.

Szkołę Podstawową w Dursztynie reprezentowało 4 uczniów: Jakub Czajka i Patryk Sowa – z klasy VI oraz Karolina Surma i Marek Ślazyk – z klasy V. Do konkursu od strony merytorycznej przygotowywała ich polonistka, Aleksandra Kachniarz.

Jakub, Karolina i Marek – jako drużyna – wzięli udział w teście sprawdzającym ogólną wiedzę o historii, zabytkach, języku i kulturze Spisza, natomiast Patryk reprezentował szkołę w konkursie recytatorskim. Efekt ich pracy okazał się więcej niż dobry! Otóż drużynowo nasi uczniowie wywalczyli II miejsce dla Szkoły Podstawowej w Dursztynie, a Patryk Sowa II miejsce dla niej w konkursie recytatorskim (zabrakło mu zaledwie 0,5 punktu do zwycięzcy w tej kategorii). Z kolei Jakub Czajka, indywidualnie, spośród blisko 50 uczestników, uzyskał największą liczbę punktów z testu sprawdzającego wiedzę, zdobywając ich łącznie aż 65!

 Wszyscy moi podopieczni dali z siebie absolutnie wszystko – podkreśla z dumą Aleksandra Kachniarz. Dużo czytali, dużo pytali, aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim rodzicom. Gdyby nie ich zaangażowanie i aktywna pomoc, we wszystkim, co robiliśmy, nie udałoby się osiągnąć tak dobrego wyniku. Wszyscy państwo: Ślazykowie, Czajkowie, Sowowie i Surmowie pytali o efekty nauczania, ofiarowali się z pomocą, a kiedy trzeba było, zawozili nas na własny koszt do tych miejsc i zabytków architektury, które uczniowie powinni zobaczyć. Słowem, robili, co mogli, żeby nam pomóc!

Nauczycielka nadmienia również, że jej uczniowie co roku wracają z najdłużej organizowanego na Spiszu konkursu z bardzo wysokimi notami. Nie dalej jak w 2012 roku Szkoła Podstawowa w Dursztynie zajęła w nim najwyższe I miejsce, stając sie tym samym gospodarzem konkursu przeprowadzonego w 2013 roku. Jak podkreśla, za każdym razem w jednej czy drugiej kategorii przygotowywani przez nią uczniowie zdobywają co najmniej III miejsce.

Przyszłoroczny konkurs organizować będzie Szkoła Podstawowa w Krempachach, gdyż to ona w tej edycji zdobyła największą ilość punktów. Szczegółowa klasyfikacja poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Test z wiedzy – szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa w Krempachach,
  2. Szkoła Podstawowa w Dursztynie,
  3. Szkoła Podstawowa im. B. Czecha we Frydmanie.

Test z wiedzy – gimnazja:

  1. Gimnazjum we Frydmanie,
  2. Gimnazjum w Krempachach,
  3. Gimnazjum w Łapszach Niżnych.

Test z wiedzy – indywidualnie:

  1. Ze szkół podstwowych: Jakub Czajka z Dursztyna, Natalia Sołtys z Nowej Białej oraz Urszula Kawa z Frydmana,
  2. Z gimnazjów: Julia Kurnat z Krempach, Julia Kasprzak z Frydmana i Anna Wojtas z Łapsz Niżnych.

Zdjęcia: Szkoła we Frydmanie

Facebook Comments