Promocja książki poświęconej o. dr. Adamowi Błachutowi OFM

W sobotę 19 grudnia o godzinie 17.00 w remizie OSP we Frydmanie odbędzie się promocja księgi pamiątkowej dedykowanej śp. ojcu dr. Adamowi Janowi Błachutowi OFM.

Urodzony we Frydmanie w roku 1949 ojciec dr Jan Adam Błachut pełnił wiele znakomitych funkcji zakonnych. Był profesorem wyższych seminariów duchownych, historykiem sztuki, a także redaktorem naczelnym rocznika Pietas et Studium. 6 listopada 2010 roku wziął udział w konferencji naukowej z okazji 90-lecia powrotu Spisza do Polski, która odbyła się na Zamku w Niedzicy.Dzień później od władz lokalnych otrzymał statuetkę Zasłużony dla Spisza.

Mimo wielu zajęć i wyjazdów zagranicznych ojciec Adam zawsze podkreślał swoje przywiązanie do małej ojczyzny, do której bardzo chętnie wracał. Niestety, 24 września 2012 roku niespodziewanie zmarł w klasztorze w Bronowicach.

18 listopada 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego została zorganizowana konferencja naukowa dedykowana pamięci zmarłego, zaś w bieżącym roku zbiorowym wysiłkiem ukazał się V tom Pietas et Studium będący księgą pamiątkową dedykowaną wybitnemu Spiszakowi. W promocji publikacji udział wezmą m. in. ojciec Wacław M. Michalczyk, obok ojca Stanisława Mazgaja główny redaktor tomu oraz ks. prof. dr hab. Jan Janicki.

W imieniu organizatorów wszystkich serdecznie zapraszam.

Piotr Wojtaszek

Facebook Comments