Zebranie wiejskie – zagadnienia

28 września 2020 r. w remizie OSP odbyło się zebranie wiejskie z udziałem sołtysa wsi Stanisławy Sołtys i radnego Krzysztofa Waniczka.

Osób, które podpisały się na liście, było 31. Na początek wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek, a radny gminny Krzysztof Waniczek wyjaśnił zebranym powody nieobecności wicewójta Marcina Kolasy. Po tych czynnościach organizacyjnych sołtys wsi przedstawiła porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. 

Fundusz sołecki na 2019 r. wynosił 30.744 zł i został w całości wykonany. Z kolei wydatki Rady Sołeckiej w 2019 r. wyniosły 89.780,32 zł – do przeniesienia na 2020 r. zostało więc 40.077,68 zł.

Wśród wymienionych przy sprawozdaniu wydatków znalazły się m.in.: odśnieżanie ulic, naprawa przepustów i studzienki, dotacje do OSP, dofinansowanie zespołu Honaj, dopłata do szkoły, utrzymanie strony internetowej, remont remizy, remont odwodnienia na ul. Zielonej i Polnej, naprawa mostku pod Skałką, wykonanie znaku drogowego ograniczającego szybkość w drodze na Wichrówkę, dostęp do monitoringu odśnieżania ulic, montaż i demontaż ozdób ulicznych, sprzątanie ulic, wykonanie ogrodzenia przy zbiorniku p.poż. na ul. Długiej, zakup działki pod drogę na ul. Polnej, koszty energii elektrycznej, dokumentacja projektowa planowanego oświetlenia na ul. Zielonej i inne (kwoty i szczegóły u p. sołtys).

2. Przesuniecie środków z funduszu sołeckiego za 2020 r. – przyjęcie uchwały nr 1.

Fundusz Sołecki na rok 2020 wynosi 31.524 zł i w całości miał być wykorzystany na remont dróg. Jak jednak argumentowała p. sołtys, wykorzystanie tych pieniędzy w ich pierwotnym przeznaczeniu jest mało realne, dlatego wnioskowała o ich przesunięcie na rzecz wykonania instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP. Instalacja ta miałaby powstać już do końca listopada 2020 r.  Uchwałę nr 1 przyjęto jednomyślnie.

3. Podział funduszu sołeckiego na 2021 r. – przyjecie uchwały nr 2.

Fundusz sołecki na 2021 r. wynosi 35.439,18 zł. Ze strony p. sołtys padła propozycja, by w całości przeznaczyć go na wykonanie brakującego oświetlenia na ul. Zielonej (od p. Chlipałów do p. Surmów). Uchwałę nr 2 przyjęto jednogłośnie.

4. Propozycja przeznaczenia środków pozostających do dyspozycji Rady Sołeckiej.

W Radzie Sołeckiej na 2020 r. jest kwota 109.631, 20 zł, a z przeniesienia z 2019 r. – 40.077,80 zł. Zaproponowano, by całość przeznaczyć na wykonanie chodnika na ul. Długiej (od p. Sowów do zbiornika p.poż.).

5. Na koniec Stanisława Sołtys podziękowała tym mieszkańcom, którzy sprzątają przed swoimi posesjami. Prosiła też, by w okresie zimowym w sposób szczególny zadbać o odśnieżanie chodników. Przypomniała także rolnikom o obowiązku sprzątania po krowach.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


twenty − 2 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.