Zebranie wiejskie – protokół

15 kwietnia 2018 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem wójta gminy Nowy Targ Jana Smarducha, sołtys wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie (podpisanych na liście) 36 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek, a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

1. Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok:

a) remiza:

 • pozostałe z 2016 r. środki – 84,85 zł
 • dochody – 1.410,00 zł
 • wydatki –  1.366,20 zł
 • pozostało na 2018 r. – 128,65 zł

b) fundusze sołeckie:

 • środki postawione do dyspozycji w 2017 r. – 141.561,54 zł
 • wydatki łączne za 2017 r. – 120.156,68 zł
 • pozostało na 2018 r. –  21.404,86 zł

Po przedstawieniu szczegółowych danych co do wpływów i wydatków (do wglądu u pani sołtys) przystąpiono do głosowania. Nie było głosów przeciw, sprawozdanie z budżetu za 2017 r. zostało więc przegłosowane jednomyślnie i przyjęte.

2. Drugim punktem zebrania było wystąpienie wójta na temat wykonania budżetu za 2017 r. Wśród najważniejszych inwestycji na terenie gminy Nowy Targ wskazał on m.in.: budowę ścieżki rowerowej w 85% finansowanej ze środków unijnych, budowę kanalizacji i oczyszczalni w Krempachach (obecnie na etapie przetargu), wykonanie (wspólnie z powiatem) mostu pomiędzy Klikuszową a Obidową, rekultywację wysypiska w Nowej Białej, oddanie do użytku sali gimnastycznej w Rogoźniku i inne.

Inwestycje, które gmina Nowy Targ poczyniła na terenie wsi Dursztyn, już wcześniej przedstawiła p. sołtys. A było to m.in:

 • dofinansowanie do remontu wodociągu – 50.345 zł
 • dofinansowanie do remontu ul. Kościelnej – 29.686 zł
 • opracowanie kosztorysu na remont dróg – 1.243,76 zł
 • ekspertyza stropu i projekt budynku remizy – 1.845 zł
 • zakup wozu strażackiego – 34.000 zł
 • opracowaniu koncepcji budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej – 8.610 zł

W toku swojego wystąpienia wójt poinformował mieszkańców o zgłoszeniu remizy OSP w Dursztynie do programu Małopolskie Remizy (szansa na dofinansowanie do ocieplenia remizy) oraz zgłoszeniu tzw. drogi „do bacy” do środków powodziowych. Mówił też o zleceniu projektowania (na podstawie opracowanej koncepcji) budowy przyszkolnej salki gimnastycznej.

3. Po wystąpieniu wójta sołtys wsi przedstawiła zebranym budżet sołectwa i plan jego wykorzystania na 2018 r:

a) środki pozostające do dyspozycji sołectwa na 2018 r.

 • fundusz sołecki – 28.154,09 zł
 • środki postawione do dyspozycji  rady sołeckiej– 127.556,00 zł
 • pozostałe z 2017 r. – 21.404,86 zł

Łącznie do dyspozycji w 2018 r. 177.114,95 zł

b) propozycje wykorzystania środków:

 • ocieplenie remizy – 15.000 zł,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego – 35.000 zł,
 • droga „za górą” – 70.000 zł,
 • OSP – 3.000 zł,
 • Zespół „Honaj” – 3.000 zł,
 • szkoła podstawowa – 2.000 zł,
 • prowadzenie strony internetowej – 1.000 zł,
 • utrzymanie hostingu strony internetowej – 430 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na 2018 r. – 129.430 zł

Pozostałe fundusze w kwocie – 47.684,95 zł przeznaczone zostaną na niespodziewane wydatki i konieczne remonty. Budżet przyjęto poprzez głosowanie. Nie było głosów sprzeciwu. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

4. W toku dyskusji i wolnych wniosków wniesiono pod rozpatrzenie i przyjęto do realizacji następujące wnioski:

 • przeznaczenie 3 samochodów żwiru na polepszenie drogi na Wierchu Dursztynka,
 • podniesienie opłaty za sprzątanie cmentarza z 35 zł rocznie na 40 zł rocznie,
 • zmianę częstotliwości pobierania opłat za obsługę zakrystii z miesięcznych na kwartalne.

Na tym zebranie zakończono, protokół odczytano i podpisano.

Zdjęcie w nagłówku wykonano w 2017 r.

Facebook Comments

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


5 × four =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.