Nakazy płatnicze

W niedzielę 19 lutego o godz. 13 w remizie OSP będą wydawane nakazy płatnicze i przyjmowane opłaty z tyt. podatku od nieruchomości.

Facebook Comments