Ochotnicza Straż Pożarna w Dursztynie – rys historyczny

Jednostka Ochotniczej Straży w Dursztynie powstała jeszcze za czasów Austro-Węgier, dokładnie w 1905 roku. Pierwszym jej komendantem był Józef Kaczmarczyk, a prezesem Żyd nazwiskiem Ebstein Spirn. Środki, którymi dysponowali ówcześni strażacy, były więcej niż skromne, a pomieszczenia straży stanowiła zbita z desek prowizoryczna wiata.

Po wojennych i historycznych zawirowaniach reaktywacja jednostki nastąpiła w 1930 roku. W 1938 roku zakupiono pierwszą sikawkę dwuwahadłową, z której korzystano podczas gaszenia pożaru, który miał miejsce w 1945 w Łapszach Wyżnych. W czasach powojennych, a konkretnie w 1949 roku, zakupiono pierwszą profesjonalną (jak na owe czasy), motopompę. Kilka lat później, bo w 1957 roku ekwipunek dursztyńskich strażaków powiększył się o nową motopompę, model M-200. Dwa lata później, po wygranym konkursie „Walka z czerwonym kurem” jednostka dursztyńskiej OSP wzbogaciła się o kolejną motopompę, tym razem był to model M-800.

W 1960 strażacy otrzymali pełne umundurowanie, a w 1967 zakupiono nową, służącą strażakom po dziś dzień motopompę M-800R. W 1994 zakupiono samochód pożarniczy marki Star. Rok później poświęcono sztandar OSP, a w 1998 jednostka otrzymała radiotelefon.

W roku 1986 wspólnym wysiłkiem wszystkich mieszkańców Dursztyna wybudowano murowaną remizę z garażami na dwa samochody bojowe, która służy strażakom do dziś.

W 2010 roku OSP Dursztyn obchodziła jubileusz 105-lecia istnienia. Z tej okazji w niedzielę 19 września 2010 r. odbyły się uroczystości w trakcie których poświęcono nowy samochód bojowy marki Mercedes, w który zaopatrzyła się jednostka i uhonorowano odznaczeniami zasłużonych strażaków.

Obecnie komendantem OSP jest Michał Hornik, a prezesem Walenty Kaczmarczyk.

Cele i zadania, jakie stawia przed sobą OSP w Dursztynie:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  3. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  4. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  5. Działania na rzecz ochrony środowiska,
  6. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  7. Wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  8. Występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Zdjęć archiwalnych dostarczył Mariusz Hornik

Facebook Comments