Zebranie wiejskie – protokół

20 marca 2016 r. w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ Marcina Kolasy, sołtys wsi Dursztyn Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie (podpisanych na liście) 45 osób.

Po czynnościach organizacyjnych wyłoniono protokolanta zebrania, Krystynę Waniczek,  a następnie przedstawiono kolejne punkty do omówienia.

1. Na początek sołtys wsi Stanisława Sołtys przedstawiła zebranym sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok:

a) remiza:

 • pozostałe z 2014 r. środki – 4,21 zł
 • dochody – 1670,00 zł
 • wydatki – 1.112,16 zł
 • pozostało na 2016 r. – 562,05 zł

b) fundusze sołeckie:

 • środki postawione do dyspozycji w 2015 r. – 140.392,00 zł
 • wydatki łączne za 2015 r. – 113.073,27 zł
 • pozostało na 2016 r. –  27.318,73 zł

Po przedstawieniu szczegółowych danych co do wpływów i wydatków (do wglądu u pani sołtys) przystąpiono do głosowania. Nie było głosów przeciw, sprawozdanie z budżetu za 2015 r. zostało więc przegłosowane jednomyślnie i przyjęte.

2. Drugim punktem zebrania było wystąpienie wójta na temat wykonania budżetu za 2015 r. Łącznie z budżetu gminy na wieś Dursztyn wydanych zostało ok. 820.000 zł. I tak w minionym roku poczyniono następujące inwestycje:

 •  remonty dróg – 66.000 zł
 • gospodarka mieszkaniowa – 51.000 zł
 • OSP – 16.000 zł
 • remont szkoły – 102.000 zł
 • bieżące utrzymanie szkoły – 558.000 zł
 • dofinansowanie do LKS „Wicher” – 9.000 zł
 • gospodarka komunalna – 9.500 zł

3. Po wystąpieniu wójta sołtys wsi przedstawiła budżet sołectwa i plan jego wykorzystania na 2016 r:

a) środki pozostające do dyspozycji sołectwa na 2016 r.

 • fundusz sołecki – 22.549,21 zł
 • środki postawione do dyspozycji – 107.818,91 zł
 • pozostałe z 2015 r. – 27.258,73 zł

Łącznie do dyspozycji w 2016 r. 157.626,85 zł

b) propozycje wykorzystania środków:

 • OSP (sprzęt pierwszej pomocy) – 2.500 zł
 • wygłuszenie sali w remizy – 8.000 zł
 • malowanie dachu na budynku remizy – 4.000 zł
 • latarnie uliczne w centrum koło kościoła (projekt) – 5.000 zł
 • LKS „Wicher”- 2.000 zł
 • Szkoła Podstawowa – 2.000 zł
 • asfaltowanie ul. Cichej – 35.000 zł
 • remont drogi pod Gojną Skałą – 35.000 zł
 • ogrodzenie od strony parkingu przed kościołem od p. Sowy – 20.000 zł
 • Zespół „Honaj” – 2.000 zł
 • prowadzenie strony internetowej – 1.000 zł

Łączna kwota planowanych wydatków – 116.500 zł

Pozostałe fundusze w kwocie – 41.126,85 zł przeznaczone zostaną na energię, kosze, odśnieżanie oraz konieczne remonty. Budżet przyjęto poprzez głosowanie. Nie było głosów sprzeciwu. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

4. W toku dyskusji wniesiono pod rozpatrzenie następujące wnioski:

 • remont ul. Kościelnej,
 • uzupełnienie kanału z kręgów na ul. Cichej (problem wydostawania się wody spomiędzy kręgów),
 • rozwiązanie problemu dużej populacji bobrów i ograniczenie szkód przez nie wyrządzonych.

5. Na zakończenie zebrania wójt zaapelował do mieszkańców o niewypalanie traw. Mówił też o dofinansowaniu do odnawialnych źródeł energii (do 30.04.2016 r. można składać wnioski). Mówił też o problemie wałęsających się psów. Zapowiedział, że kary za nietrzymanie psów na swojej posesji będą surowsze niż do tej pory. Bezpańskie psy należy zgłaszać odpowiednim służbom w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa pogryzienia. Mówił też o planowanym szlaku rowerowym, który przebiegać będzie trasą od Krempach, wzdłuż Lorencowych Skałek, ul. Słonecznej w Dursztynie, drogi na Wichrówkę aż do Łapsz. W związku z tym szlakiem przeprowadzone zostanie m.in. asfaltowanie ul. Słonecznej i podniesiona zostanie atrakcyjność turystyczna miejscowości.

Sołtys wsi przypomniała jeszcze, że 2016 r. jest ostatnim rokiem pomocy gminy przy demontażu azbestu. Apelowała także o posprzątanie po zimie posesji, nieciągnięcie drzew po drogach i niewywożenie pod Kirę niczego innego niż gruzu.

Na tym zebranie zakończono, protokół odczytano i podpisano.

Facebook Comments