Historia

O. Antoni Leja

Po o. Maurycym Przybyłowskim przez kilka miesięcy 1948 r. administratorem Dursztyna z ramienia Zakonu Braci Mniejszych był budowniczy tutejszego klasztoru o. Ireneusz Kmiecik, a zaraz po nim (do 1949 r.) funkcję tę pełnił wspomniany przy […]

Historia

Br. Urban Duda – historia

Jeśli o. Ireneusza Kmiecika można określić mianem założyciela domu wypoczynkowego w Dursztynie, a o. Maurycego Przybyłowskiego pierwszym duszpasterzem i dobrodziejem wioski, to br. Urbana Dudę trzeba nazwać głównym „wykończeniowcem” klasztoru. Ten skromny, cichy zakonnik w […]

Historia

O. Maurycy Przybyłowski – historia

Pierwszy dursztyński duszpasterz o. Maurycy Przybyłowski objął swoje stanowisko w połowie stycznia 1939 r. Zanim jednak do tego doszło, jeszcze wiele musiało się wydarzyć. Tuż po tym jak Zakon otrzymał zgodę na erygowanie rezydencji w […]

Historia

Ruch trzeźwościowy a Pani ze Skałki

Końcem stycznia tego roku poproszono mnie o przygotowanie biogramów kilku osób, które weszły w bliskie relacje z Mieczysławą Faryniak, nazywaną przez ludzi Panią ze Skałki. Oto wypowiedź dra Jacka Śwista spisana 27 stycznia: Moje kontakty […]

Historia

O. Ireneusz Kmiecik – historia

Kiedy w 1921 r. pierwszy zakonnik z Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych o. Ireneusz Kmiecik zawitał do Dursztyna, zastał w nim dziwną sytuację. Od 1903 r. w centrum wioski stał mały kościółek, lecz […]

Historia

Skałczańska pustelnica

Kęty mają już dwóch świętych, św. Jana Kantego i bł. Ludwinę, a według podania mają mieć trzech świętych rodaków, wobec tego ty pewnie świętą zostaniesz. Takie proroctwo z ust jednej z sióstr zmartwychwstanek usłyszała w […]