29 marca – zebranie wiejskie

29 marca 2015 r., o godz. 13.00 w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematyka zebrania:

  • sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2014,
  • wystąpienie wójta na temat wykonania budżetu,
  • podział budżetu sołectwa na rok 2015,
  • dyskusja i wolne wnioski.
Facebook Comments