Historia

O. Antoni Leja

Po o. Maurycym Przybyłowskim przez kilka miesięcy 1948 r. administratorem Dursztyna z ramienia Zakonu Braci Mniejszych był budowniczy tutejszego klasztoru o. Ireneusz Kmiecik, a zaraz po nim (do 1949 r.) funkcję tę pełnił wspomniany przy […]