Na bieżąco

Skład Sołeckiej Komisji Wyborczej w Dursztynie

W Biuletynie Informacji Prasowej na stronach Urzędu Gminy Nowy Targ znajdują się informacje dotyczące składu poszczególnych Sołeckich Komisji Wyborczych na terenie Gminy Nowy Targ. W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej nr 9 w Dursztynie wchodzą: Ślazyk […]

Na bieżąco

Zebranie wiejskie – sprawozdanie za 2014 rok

W niedzielę 29 marca w remizie OSP w Dursztynie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem zastępcy wójta gminy Nowy Targ, Stanisława Szeligi, sołtys wsi, Stanisławy Sołtys oraz mieszkańców Dursztyna w liczbie 46 osób. Po czynnościach […]

Na bieżąco

Kandydaci na sołtysa

W dniu dzisiejszym, tj. 26 marca,  kończy się nabór zgłoszeń na stanowisko sołtysa wsi Dursztyn. Kandydatury przyjmowane będą do godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Nowy Targ. Na kilka godzin przed zamknięciem listy wiadomo, że na […]

Na bieżąco

29 marca – zebranie wiejskie

29 marca 2015 r., o godz. 13.00 w remizie OSP odbędzie się zebranie wiejskie. Tematyka zebrania: sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2014, wystąpienie wójta na temat wykonania budżetu, podział budżetu sołectwa na rok 2015, […]

Na bieżąco

28 lutego – szczepienie psów

28 lutego 2015 r., tj. w sobotę, w godzinach od 10.00 – 12.00 na placu przed kościołem odbędzie się obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Obowiązkowi szczepienia podlegają psy, które ukończyły 3. miesiąc życia. Koszt szczepienia: […]

Na bieżąco

Ogłoszenie Geofizyki Kraków SA

Geofizyka Kraków SA informuje, że na terenie miejscowości Dursztyn będą prowadzone badania naukowe dla Polskiej Akademii Nauk mające na celu rozpoznanie budowy geologicznej. Prace polegajace na tymczasowym, pieszym rozłożeniu kabla pomiarowego o średnicy 8 mm […]